Не всеки знае добре какво точно означават показателите креатинин, урея, креатининов клирънс и какво е значението им при оценяването на бъбречната функция. Още по-сложно стои въпросът с понятието хронична бъбречна недостатъчност, чието дефиниране се прави от специалисти по определени критерии и съдържа сложни медицински термини. Тези понятия обаче все по-често се чуват в лекарския кабинет. Каква е причината хроничната бъбречна увреда да добива подобно широко разпространиение?


Какво представлява хроничната бъбречна недостатъчност?

Това е синдром с широк диапазон причинители и още по-разнообразна клинична проява. Изразява се в прогресивно увреждане на функционалните единици (нефрони) в бъбречната тъкан. В следствие постепенно намаляват и отпадат бъбречните функции да очистват кръвта и формират урина. Но бъбреците извършват и още много дейности - регулират някои хормони, артериалното налягане и целия метаболизъм, чието засягване води до страдание и недостатъчност на почти всички органи и системи.


 

Бъбречната недостатъчност се разделя на няколко степени според степента на увреда, стойностите на креатинина, креатининовия клирънс и т.н. Съответно на това се отчитат и няколко (прогресиращи) степени на оплаквания и симптоми от болния. Наблюдава се задържане на течности с формиране на отоци, завишаване на артериалното налягане и увеличен риск от инсулт. Нарушава се нормалното съотношение на електролитите, киселинността на клетките, обмяната на витамин D и калций, което изисква контрол и регулиране на нуждите от тях. При ненавременна реакция се достига до животозастрашаващи стойности=

 

Болните с хронична бъбречна недостатъчност страдат и от всичките усложнения от високите азотни тела (креатинин, урея) циркулиращи в кръвта. В напредналите стадии това са обърканост, неспокойствие, кожни раздразнения, гадене, повръщане. Естественият ход на болестта води постепенно до един тежък анемичен синдром и железен дефицит, които изискват компенсиране.

 

Факт е, че при при началните форми на заболяването (например поърва степен) може да няма почти никакви оплаквания. Една случайна завишена стойност на креатинина може да не кореспондира с почти никакви други изменения в кръвната картина. Важно е да се знае обаче, че дори в ниска степен, увреждането на бъбреците е в ход и се дават основите на последващите усложнения и разгръщане на заболяването. Има разбира се и много хора, които спокойно поддържат съвсем лека бъбречна недостатъчност без прогресия през целия си живот. Дори и при тях обаче се налага периодичен контрол на състоянието.


При част от причините за хроничната бъбречна недостатъчност се отчита тенденция за зачестяване. Кои са те?

В основата на бъбречната недостатъчност могат да стоят безкрайно много фактори. Едни от главните са всички онези имунологични, генетични и автоимунни заболявания на бъбреците. Към тях спадат  хроничните гломерулонефрити, бъбречната поликистоза, амилоидоза и т.н. Хроничните възпаления по типа на пиелонефрит също водят до трайно увреждане на паренхима. Всички те са зависими в малка степен от външни фактори.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Не точно така стои въпросът заболяванията, които след себе си водят до вторично увреждане на бъбреците. Големи социалнозначими болести като захарен диабет, артериална хипертония, подагра, затлъстяване почти винаги причиняват трайно увреждане на бъбреците по типа на бъбречна недостатъчност. Честотата им в съвременното общество нараства, а с това нараства и процента на бъбречно страдание. 

 

В нашето съвремие съществува и друг голям медицински казус. Все повече са случаите на злоупотреба и свръхупотреба на лекарства по най-различни поводи. Не всички те са с лекарско предписание или не винаги то се спазва изрядно. Това е от голямо значение, особено щом се касае за обезболяващите и противовъзпалителни средства. Установяват се все повече случаи на болни с лекарствена нефропатия. 

 

Хроничната бъбречна недостатъчност в тези случаи може да бъде предвидима. Ако не да се избегне, то поне може да бъде уловена в начален стадий. Винаги е от голямо значенеи да не се бърка остро с хронично бъбречно увреждане, защото при много хора има временно покачване на креатинина на фона на инфекция, контрастно изследване и много други състояния. Ако обаче се докаже, че се касае за трайно завишен креатинин, не бива да се отлага посещението при нефролог.