Бъбречната трансплантация е хирургическа интервенция, която има животоспасяващ характер. В най-общ смисъл, реналната трансплантация е присаждане на здрав бъбрек на пациент с терминално заболяване на собствените бъбреци, най-често хронична бъбречна недостатъчност.

 

Донорите обикновено са роднини на реципиента – приемчика на новия бъбрек, или трупни донори с тъканна съвместимост, най-често пациенти в мозъчна смърт.


 

В какви случаи се извършва бъбречната трансплантация?

Реналната трансплантация се извършва най-често в последен, терминален стадий на бъбречна недостатъчност, при която пациентът е спрял да отделя урина. Това рефлекторно води до натрупване на азотни тела и промяна в електролитния баланс, което носи пряк риск за живота на пациента.

 

До провеждането на трансплантация се прилага хемодиализа, която играе ролята на “изкуствен” бъбрек и филтрира кръвта на пациентите, като по този начин премахва излишните количества електролити и азотни тела.

 

Животозастрашаващото на хроничната бъбречна недостатъчност е, че нивата на калий в кръвта се повишават драстично в хода на заболяването, което може да предизвика, както ритъмно-проводни нарушения, така и внезапна сърдечна смърт, при която сърцето спира своята помпена функция в етап на диастола. Състоянието води до моментална смърт с необратим характер.

 

От друга страна, задържането на азотни тела – урея и креатинин, води до развитие на уремия, което предразполага развитието на уремична кома. Това е животозастрашаващо състояние поради прякото потискане на регулаторния център за сърдечносъдова и дихателна дейност в мозъчния ствол или пък хиперреактивност на мозъчната кора.

 

Бъбречна трансплантация не може да се извърши при пациенти в стадий на тежка сърдечна и белодробна недостатъчност, както и при тежки хронични заболявания на черния дроб, каквото например е състоянието на хепатит С и чернодробна цироза.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Какво е същественото при оперативната техника?

 

В XXI век медицината напредва драстично и позволява старата техника на трансплантация при “отворен” корем с разрез по хода на цялата предна коремна стена да бъде заменена от лапароскопска интервенция – лапароскопска нефректомия. В този случай се правят 5 или 6 малки разреза, през които се извършва присаждането на трансплантанта и при наложителни случаи – експлантация на болните бъбреци.

 

Преди извършването на оперативното присаждане на бъбрека обаче се провеждат някои лабораторни изследвания, с които се набира информация за имунната реактивност на реципиента – тоест дали приемчикът ще възприеме и ще толерира приложения трансплантант и дали ще замести изцяло функцията на болните бъбреци.

 

Имплантирането на новия здрав бъбрек се извършва в долния коремен етаж в ляво или дясно, под анатомичната линия на вродените бъбреци. При трансплантацията на новия бъбрек старите – болни бъбреци не се премахват, освен при случаи, когато водят до тежка хронична инфекция, с риск да се порази трансплантанта, при малигнена хипертония, неконтролируема с медикаменти, с доказана ренална генеза или при риск от връщане на урина от пикочния мехур към болните бъбреци, което може да доведе до хидронефроза и развитие на животозастрашаващи състояния.

 

Приложението на имуносупресори и кортикостероиди – лекарствени средства, потискащи имунните реакции в организма, е задължително. Най-често прилаганите медикаменти са циклоспорин и урбазон във високи дози. Основната цел на медикаментозното лечение е потискане на имунните реакции в реципиента и предпазване от развитие на синдром на отхвърлянето на трансплантанта.