Доц. Емил Паскалев, нефролог, работи в Клиника по нефрология и трасплантация УМБАЛ „Александровска“

Бъбречната трансплантация е оптимален метод на избор за лечението на напреднала хронична бъбречна недостатъчност или хронично бъбречно заболяване – V степен. Това е така, тъй като бъбречната трансплантация осигурява несравнимо по-добро качество на живот на пациента. Той престава да се чувства пациент в истинския смисъл на думата, след стабилизиране на функцията на трансплантирания бъбрек (около 6-я месец след трансплантацията) се връща към нормален личен, семеен и социален живот. Може да упражнява професията си и да е полезен за обществото и близките си. От човек, който се нуждае от грижите на близките си, се превръща в активен индивид, който може да се грижи за себе си, за близките си и за обществото (плаща данъци, осигуровки). Стойността на лечението на трансплантирания пациент след първата година от трансплантацията е от 3 до 5 пъти по-ниска в сравнение с лечението на пациент на диализа. Това определя голямата ефективност и значимост на трансплантацията като метод за лечение на бъбречната недостатъчност.

Първата успешна бъбречна трансплантация в света е осъществена през 1954 г. в Бостън, САЩ. Тя е направена между еднояйчни близнаци, което предопределя успеха й. От тогава насам тя се превръща в най-широко прилаганата органна трансплантация. От всички органни трансплантации, направени за една година в цял свят, 2/3 са бъбречни. Най-голяма преживяемост при органните трансплантации е постигната при бъбречната – 36 години.

У нас първата бъбречна трансплантация е осъществена през 1968 г. в Института за спешна помощ „Пирогов” – на дете. През 1969 г. е направена първата трансплантация на възрастен човек в Александровска болница, София. Оттогава до сега са трансплантирани над 1000 български граждани, като у нас са осъществени над 500 бъбречни трансплантации. По-голямата част от тях са дело на екипите в Александровска болница, останалите се провеждат в УМБАЛСМ „Пирогов”, Университетска болница ”Лозенец” и УМБАЛ ”Св. Марина”, Варна. Почти всички бъбречнотрансплантирани пациенти се наблюдават амбулаторно в Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ ”Александровска”. Александровска болница със своите структури – Клиника по урология, Клиника по нефрология и трансплантация, Клиника по клинична имунология, Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология се превърна в истински бъбречен център на страната.

NEWS_MORE_BOX


Към момента в Клиниката по нефрология и трансплантация се наблюдават 440 бъбречнотрансплантирани пациенти. Най-дългата преживяемост на бъбречен трансплантат у нас е 29 години. Изключително значимо постижение е раждането на деца от 14 бъбречнотрансплантирани жени, при някои от тях по 2 деца. Имаме преживяемост на първата година на над 80 % на транспланта (за сравнение Франция – 92%). Над 65% от бъбречнотрансплантираните пациенти работят и упражняват различни професии, имаме доста ученици и студенти, както и пенсионери.

Имуносупресивното лечение се осигурява безплатно и се предписва по линия на НЗОК. Използват се всички имуносупресори, както в напредналите европейски страни, в различни комбинации. Амбулаторното наблюдение, клиничните, микробиологични и вирусологични изследвания, както и лечението на усложненията след бъбречна трансплантция са безплатни за пациентите.

За следващите години Изпълнителната агенция по трансплантации има амбициозна програма за увеличаване и развитие на бъбречната трансплантация, което предполага по-широко използване на този по-ефективен метод и увеличаване на популацията на бъбречнотрансплантираните пациенти. Това се налага и от големия брой на чакащите бъбречна трансплантация, около 850 души. Очакванията са да доведе до по-добър финансов ефект при лечението на хроничното бъбречно заболяване в последен стадий.