Атриовентрикуларният блок - АВ блок, известен още в практиката като предсърдно-камерен блок (ПКБ), е сериозно медицинско състояние, което налага неговата навременна диагностика и предприемане на адекватно лечение за заболелите пациенти. Най-честите причини за развитие на състоянието са повишен вагусов тонус, което най-често се развива при спортисти. Характерното при тях е, че характеристиката на заболяването изчезва при натоварване. Обикновено се касае за АВ-блок от първа степен с възможност за възстановяване на проводимостта през предсърдно-камерния възел. 
 
Други чести причини за развитие на болестта са исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, инфекциозен миокардит, кардиомиопатия и вродени сърдечни пороци, които нарушават анатомичната цялост на инервираната зона. Блокада в предсърдно-камерното сплетение може да се развие и след медикаментозни и токсични въздействия върху организма, предозиране с дигиталисови препарати и противоаритмични средства, сърдечна травма и повишено ниво на серумен калий. Възможно е заболяването да се развие след още една подлежаща причина - идиопатична дегенерация на проводната система или идиопатична склероза или калциноза на съединителнотъканния скелет на сърцето.
 
Съществуват три основни клинични варианта на заболяването. АВ блок 1 степен е забавено провеждане на възбуждането за предсърдията и камерите на сърцето. Липсват обективни симптоми у пациентите и обикновено се разбира след случайно провеждане на ЕКГ-запис. Обективният белег е удължаване на PQ-интервалът в ЕКГ над 0.20 секунди.
 
АВ блок 2-ра степен се характеризира с периодично прекъсване в провеждането на нервни импулси към сърдечните кухини. Този тип АВ блок се разграничава на следните подтипове - тип Мобиц 1 и тип Мобиц 2. По тип Мобиц 1 се описва периодиката на Венкербах. В тези условия локализацията на блока се намира над снопа на Хис. Характерното е, че при всеки следващ сърдечен цикъл PQ-интервалът се удължава, докато едно от провежданията не отпадне. ЕКГ-записът показва забавяне в броя на сърдечните контракции. По тип Мобиц 2 се описва локализацията на блока под снопа на Хис. Характерното тук е, че PQ-интервалът може да бъде нормален или патологично удължен над 0.20 секунди. Обективно се установява забавяне в сърдечните контракции, като провеждането на съкращенията се развива по специфичен начин. Обикновено произхождат само две съкращения от синусовия възел, но е възможно да се проведе само едното. Тогава се говори за АВ блок със съотношение 2:1. Когато от синусовия възел тръгнат три съкращения на сърдечните кухини, но се проведе само едно, се касае за АВ блок със съотношение 3:1.
 
Най-опасно при първите два типа на АВ блок е, че много бързо може да се прогресира до трети тип АВ блок, което налага поставянето на диагнозата на време, защото това крие риск за човешкия живот. АВ блок 3-та степен се характеризира с пълно прекъсване на провеждането с пълна дисоциация на камерната и предсърдна функция. Налице са Р-вълни с обичайната честота, но без връзка с бавните QRS-комплекси. Ролята на водач на ритъма се поема или от вторични автоматични центрове в АВ възела или снопа на Хис или от третични центрове в камерния миокард. Латентният период до включване на заместител на център се нарича предавтоматична пауза.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Заболяването е рисково и налага хоспитализация, защото може да доведе до сериозни увреждания за организма. Нарушената сърдечна ритмика води до намалена доставка на кислород и отвеждане на преработени хранителни вещества и въглероден диоксид от системното кръвообращение и телесни тъкани. Това често може да води до припадъци и състояния на колапс, обща слабост и намалена физическа способност.
 
Лечението обикновено се извършва с поставяне на електронен стимулатор, който в определени честоти на сърдечния ритъм се активизира и възстановява сърдечната ритмика, като добавен електронен импулс, заместващ физиологичния, идващ от нормалния АВ възел.