Атипичните абсансни пристъпи са подобни на абсанс епилептичните пристъпи, но, както името им подсказва, протичат атипично или необичайно. Детето се вторачва, както при типичните абсанси, но по време на пристъпа може да показва известна степен на отклик на външно дразнение, говор и т.н. Освен разлика в нивото на съзнание, друга отлика е по-изразената моторна симптоматика  - тонична (с втвърдяване, напрежение на мускулатурата), клонична (с резки, изхвърлящи движения) или под формата на автоматизми (неволево поведение). Електроенцефалографксото изследване също показва разлика с типичните абсансни пристъпи. Важна обединяваща характеристика на типичните и атипичните абсанси е трудното им отдиференциране от обикновените епизоди на понижена концентрация, невнимание или „изключване” на детето, особено в училищна възраст, когато е и характерна появата на този вид епилептична активност.

 

Атипичните абсанси спадат към групата на епилепсиите с генерализирано начало, при които абнормната електрическа активност обхваща и двете мозъчни полукълба. Изявата им по-често е в детска възраст, като често при детето са налице и други нарушения – забавяне в интелектуалното развитие, неврологични нарушения, както и друг вид епилептична активност. Атипичните абсанси са често срещани при деца със синдрома на Lennox Gastaut.


 

Какво се случва при атипичните абсанси?

Подобно на останалите форми на генерализирана епилептична активност, припадъкът настъпва рязко и без предупреждение, но за разлика от типичните абсанси, началото и краят им може да бъдат по-протрахирани. Промяната в съзнанието може да е толкова лека, че да е трудно за наблюдаващия да прецени кога е началото и кога края на пристъпа. Подобно на типичните абсанси, детето изглежда като „вцепенено” с вторачен, „невиждащ” поглед. За разлика обаче от типичните абсанси, при атипичните абсанси, детето може да покаже известна реакция, отговор към околния свят, а също моторната активност е по-изразена - под формата на потрепване на устните, премигване, леко накланяне на главата, което да даде основание на наблюдаващия го да приеме, че е настъпила епилептична активност.

 

Някои от характеристиките на атипичните абсанси са:

 • Болният се „взира”, но е в състояние до известна степен да отговори на външно дразнене, говор и прочие;
 • Премигване, дъвкателни движения, особен вид движение на устните;
 • Потриване на пръстите или дланите или друг вид фини движения на ръцете;
 • Симптомите, понякога, могат трудно да се отдиференцират от обичайното поведение при пациенти с умствени или поведенчески проблеми;
 • Началото и краят на атипичните абсанси могат да настъпят постепенно, което ги отличава от типичните абсанси, където е характерна внезапност в тяхната поява и край;
 • Падане по време на припадък е по-характерен признак за атипичните абсанси, отколкото за типичните абсанси;
 • Продължителността обикновено е межу 5 и 30 секунди, в повечето случаи над 10 секунди;
 • След края на пристъпа, пациентът обикновено си възвръща напълно съзнанието, въпреки че може да му се губи част от случилото се по време на припадъка.

Какво да правите, ако сте свидетели на атипичен абсанс?

 • Осигурете безопасна околна среда за детето;
 • Може да потърсите за карта или друго доказателство за наличие на епилепсия при детето;
 • Изчакайте с детето до пълно възстановяване на неговото състояние;
 • Запазете спокойствие;
 • Разкажете за случилото се по време на припадъка, за което детето може да няма спомен.
 • В случай, че припадъкът продължи повече от 5 минути или настъпи нов припадък без съзнанието на детето да се е възстановило след последния, потърсете спешна медицинска помощ.

Какво не трябва да правите?

 • Не задържайте, разтърсвайте или упражнявайте каквато и да е друга физическа сила върху детето;
 • Не се опитвайте да „свестите” детето;
 • Не давайте на детето храна или течности, докато не се уверите, че не е напълно възстановено.

Абсанс епилесията по-често засяга деца в училищна възраст и може да стане причина за поява на трудности в обучителния процес, социалните контакти и поведение. Атипичните абсанси по-често се наблюдават при деца с подлежащо неврологично заболяване, при които е налице често и друг вид епилептична активност. Диагнозата и лечението на тези болни се осъществява от специалист невролог, и по-специално епилептолог.