Атеросклерозата представлява общо съдово заболяване на организма, свързано с нарушение в обмяната на мазнини в тялото. Болестта се характеризира с увреждане на големите и средни по размер артерии.

 

В патогенетичния механизъм на развитие голямата артериална стена се удебелява и по вътрешната ѝ страна се образуват атеросклеротични плаки, които стесняват значително просвета на засегнатите артерии. Атеросклерозата е едно от най-честите и най-разпространени заболявания в световен мащаб.


 

Атеросклерозата е заболяване, от което страдат предимно възрастни хора, но през последно време тя все по-често засяга и лица в зряла и млада възраст. Причините за нейното развитие са сложни и все още патогенетичните механизми не са напълно проучени. Съществува доказана корелация между степента на утежняване или развитие на болестта с влиянието на някои фактори на околната среда. Колкото са повече рисковите фактори, които въздействат върху човек, толкова вероятността за развитие на атеросклероза е по-голяма.
 
Рисковите фактори се разделят на три основни групи - метаболитни, ендо- и екзогенни.
 
От метаболитните фактори най-голямо значение има повишеното количество липиди в системното кръвообращение. Счита се, че това е основният фактор за развитие на болестта. Колкото е по-високо количеството на холестерол в кръвта, толкова по-голяма е вероятността за развитие на атеросклероза. Съответно според количеството на холестерол, зависи и степента на увреждане на артериалните стени. 
 
Спрямо ендогеннните фактори се определя честотата на развитие в двата пола. Мъжете страдат по-често от заболяването, а жените развиват болестта по-късно. Съществуват и сигурни доказателства за генетична предиспозиция за развитие на атеросклероза. Доказателствата сочат, че много по-често страдат лица, чиито родители или близки роднини боледуват от атеросклероза. От друга страна и много системни заболявания допринасят за развитието ѝ. Такива са артериалната хипертония, захарен диабет, чернодробни и жлъчни заболявания, нарушаващи липидната обмяна, заболявания на половите жлези, затлъстяване, подагра и други.
 
Към екзогенните фактори се описва хранителният режим и стил на живот. Доказателствата сочат, че хората, които приемат по-голямо количество животински мазнини с храната, развиват много по-често атеросклероза, отколкото тези с премерен хранителен прием. Тютюнопушенето и повишената консумация на алкохол способстват за по-усилено липидно отлагане по артериалните стени и развитие на атеросклеротични плаки. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
 
Клиничната картина на заболяването е много разнообразна. Преобладават преходни оплаквания от нарушения в кръвоснабдяването на жизненоважни органи. При атеросклероза на мозъчните артерии, пациентите се оплакват от появата на шум в ушите, световъртеж, отслабване на паметта, треперене, безсъние, нарушено равновесие в покой или при походка, а в някои случаи това е водеща причина за развитие на исхемичен мозъчен инсулт.
 
При атеросклероза на артериите, захранващи сърцето, често са налице синдроми като стенокардия, лесна умора и ритъмно-проводни нарушения. В съвременния свят атеросклерозата е водеща причина за развитие на инфаркт на миокарда. 
 
При атеросклероза на аортата се срещат оплаквания подобни на тези с атеросклероза на системните артерии. Твърде често аортната болка е много силна и продължителна. При атеросклероза на артериите на бъбреците, често се нарушава бъбречния кръвоток и това води до развитие на бъбречна хипертония, бъбречна склероза или бъбречна недостатъчност.
 
Характерно усложнение за атеросклероза е острото запушване на артериален съд с последваща исхемия и некроза на захранваните тъкани. Възможно е също така да се развие кръвоизлив след запушване на артериален съд. 
 
 
За лечението на този проблем се провежда консервативна терапия. В основата на лечението стои назначаване на хранителен режим, който да ограничава приема на животински мазнини. Допустими са минимални количества мазнини от растителен произход, които не са термично обработени. В храненето се набляга на млечни белтъци и въглехидрати от зеленчуци и плодове. Употребата на готварска сол се ограничава или изключва изцяло. Тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол се забраняват.
 
Към терапевтичната схема се назначават лекарства от групата на статините - аторвастатин, розувастатин и други, които имат за цел да понижат и регулират липидния профил в организма.