Какво представляват астровирусите?

Астровирусите са патогени, които причиняват диария (гастроентерит). Бебетата и малките деца най-често страдат от диария, причинена от астровируси, но инфекцията се среща и при възрастните хора и хората с нарушена имунна система.


Човешките астровируси (HAtVs) са едноверижни РНК вируси. Чрез секвениране (метод, чрез който се изследва точната последователност на ДНК) са описани множество астровируси, заразяващи различни видове, включително хората, като семейство Astroviridae показва голямо разнообразие и зоонотичен потенциал (способност за предаване на хора от животни).Въпреки че може да причини симптоми, подобни на други често срещани вирусни инфекции, диарийните заболявания от астровирусни инфекции обикновено са много по-леки от тези, причинени от ротавирус и норовирус. Също така рядко се налага медицинско лечение.


Учените обаче все още провеждат изследвания върху човешките астровируси, защото познанията за тяхното функциониране все още са недостатъчни в сравнение с други вируси, които причиняват подобни заболявания.


Какви са симптомите на инфекцията с астровирус?

Астровирусите са един от възможните патогени, които могат да причинят гастроентерит при хората. Основният симптом, причинен от астровирус, е диарията. В сравнение с други патогени, които могат да причинят гастроентерит, диарията, причинена от астровирус, обикновено е лека.


Докато леката диария е основният симптом, който астровирусите причиняват, заразен човек, може да изпита и други симптоми на гастроентерит, включващи:

  • Гадене;
  • Повръщане;
  • Стомашни болки;
  • Загуба на апетит;
  • Болки в тялото;
  • Висока температура

Симптомите на астровирусна инфекция обикновено са леки и отминават сами, без лечение. Болестта може да продължи само няколко дни с минимални дългосрочни рискове за здравето или усложнения. Хоспитализация рядко е необходима.


Бебетата, малките деца, хората в напреднала възраст и хората с нарушена имунна система (като тези, на лечение от рак или живеещи с ХИВ) са изложени на по-голям риск от това да получат дехидратация.


Здравите хора с нормално функционираща имунна система обикновено се възстановяват от астровирусна инфекция за няколко дни. В някои случаи те може дори да не знаят, че са заразени от астровирус. Въпреки това, човек, който е заразен, но не проявява симптоми (носител), все още е в състояние да разпространи вируса на други хора.


Как се случва заразяването с астровирус?

Астровирусите получават името си от техния подобен на звезда вид, когато са наблюдавани под микроскоп. Съществуват няколко различни вида астровируси, някои от които заразяват хората. Вирусът е открит и при животни, като – кучета, птици, прасета, крави, прилепи и дори делфини.


Астровирусите са склонни да циркулират по-често през определени сезони. В части на света с умерен климат астровирусните инфекции се срещат по-често през пролетта. В регионите с тропичен климат астровирусът е по-често срещан през дъждовния сезон. Астровирусите обаче присъстват целогодишно и могат да разболеят хората по всяко време, особено на места, където санитарните условия са лоши или хората живеят в пренаселени пространства.


Бебетата и децата под две години най-често получават диария, причинена от астровируси. Въпреки че е по-рядко срещан от ротавируса и други вируси, причиняващи диария, астровирусите предизвикват между 2% до 9% от всички случаи на педиатричен гастроентерит в света. Инфекциите обикновено се самоограничават, но могат също така да се разпространят в други системи и органи и да причинят тежки инфекции при имунокомпрометирани пациенти.


Непрекъснатата поява на нови астровируси с потенциално зоонозно предаване подчертава необходимостта да бъде придобита представа за тяхната биология, за да бъдат предотвратени бъдещи заплахи за човешкото здраве.


Библиография:
Jeong HS, Jeong A, Cheon DS. Epidemiology of astrovirus infection in children
Bosch A, Pintó RM, Guix S. Human astroviruses
Vu DL, Bosch A, Pintó RM, Ribes E, Guix S. Human astrovirus MLB replication: persistence in extraintestinal cell lines