Каква е касификацията на астроцитома на малкия мозък?

 

Мозъчните тумори се категоризират в четири класа, съгласно Световната здравна организация. Тумори от клас 1 са най-малко агресивни, докато тези от клас 4 са най-агресивни. Малкомозъчните астроцитоми са най-често тумори от клас І и рядко се разрастват. Ако те започнат да растат, обикновено това става много бавно.


 

Клас I: Клетките на тези тумори се развиват бавно и изглеждат подобно на нормалните мозъчни клетки под микроскоп.

 

Клас II: Клетките на тумори от 2-ри клас се развиват относително бавно, но показват признаци на изменение. Те обикновено се смятат за "предракови", тъй като туморните клетки могат да обхванат съседна здрава мозъчна тъкан. Ако туморът бъде отстранен хирургически, възможно е той да се върне (рецидивира) с по-висок клас.

 

Клас III: Клетките на тумори от 3-ти клас нямат структурата и функцията на нормалните клетки. Те активно се делят и могат да растат в съседна здрава тъкан. Отново, ако се отстрани хирургично, не е необичайно туморът да възникне повторно, но като астроцитом от по-висок клас.

 

Клас IV: Тумори от 4-ти клас са с най-агресивните, бързо възпроизвеждащи се анормални клетки. Раковите клетки се разрастват бързо, защото са в състояние да образуват нови кръвоносни съдове, които да захранват агресивния им растеж.

 

Какви са начините на лечение?

 

Всеки тумор е уникален и изисква екип от специалисти, които заедно да разработят персонален план за лечението на всеки отделен пациент. В зависимост от местоположението, размера и класа на тумора, вашият личен екип от специалисти може да включва – невроонколог (лекар- специалист по онкология на нервната система), невропатолог (лекар, специализиран в заболяванията на главния и гръбначния мозък), неврохирург (лекар, специализиран в операциите на мозъка), радиационен онколог (лекар, специализиран в лечението на пациенти с рак, използващ лъчетерапия като основен метод на лечение).

 

NEWS_MORE_BOX

 

В зависимост от прогреса на тумора, обикновено методите на лечение включват - мониторинг (наблюдение), хирургия (оперативно лечение) и / или лъчетерапия. В много случаи, най-добрият подход е туморът да се следи чрез магнитен резонанс в течение на времето, като за операция се мисли само когато той започне да показва признаци на растеж и агресивност.

 

Целта на хирургичното лечение е да се отстрани колкото се може повече от масата на тумора, като същевременно се сведе до минимум увреждането на здравата мозъчна тъкан. Местоположението и размерът на тумора определят до колко и дали може да бъде премахнат. Отстраняването на тумора намалява вътречерепното налягане, което би премахнало симптоми на болестта. Ако целият тумор не може да бъде отстранен, тази част, която остане от него след операцията, може да бъде обработена с лъчетерапия. При пълно хирургично отстраняване, тези тумори рядко се връщат и в дългосрочен план, резултатът обикновено е добър. Лъчетерапия може да се използва, ако церебеларният астроцитом се разраства (или се е завърнал) след операцията. Лъчелечението и химиотерапията обикновено не се считат за терапия на първа линия.