Аспиринът е незаменима част от терапията на пациентите с атеросклеротични сърдечносъдови заболявания - миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, периферна артериална болест. При установено атеросклеротично заболяване приемът на аспирин е свързан със значително намаляване на сериозните съдови събития, включително инсулт и коронарни инциденти и с 10% намаление на общата смъртност. Тези ползи надвишават хеморагичните рискове.

 

Според съвременните препоръки аспирин 75–100 mg дневно се препоръчва за вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Не така стои въпросът за пациентите без атеросклеротично сърдечносъдово заболяване. Употребата му при пациенти с нисък риск, с оглед на профилактика, редуцира честотата на нефатален миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, за сметка обаче на относително повишаване честотата на големите хеморагични инциденти.


 

При пациенти със захарен диабет с висок или много висок риск от сърдечносъдово заболяване може да се има предвид ниска доза аспирин за първична превенция при липса на ясни противопоказания. Показанията за първична и вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания са доказани в редица клинични изпитвания.

 

Проучването British Male Doctors е рандомизирано проучване, за първична превенция на атеросклеротични сърдечносъдови заболявания е проведено с 5139 здрави мъже лекари в Обединеното кралство. Участниците в него са разпределени в две групи-да приемат 500 mg аспирин дневно или без аспирин. Само 70% от разпределените субекти са приемали аспирин до края на 5-тата година. Стомашно-чревните нежелани реакции са най-честата причина за спиране на аспирина. Няма значими разлики в честотата на фатален или нефатален инфаркт на миокарда, но се съобщава за значително намаление на честотата на мозъчните преходни атаки.

 

ASCEND е рандомизирано клинично проучване, разглеждащо ефектите на аспирин и омега-3 мастни киселини при хора с диабет. В ASCEND са включени 15 500 души с диабет (или тип 1, или тип 2), които не са имали известно съдово заболяване при включване в изпитването. Те са разпределени на случаен принцип да приемат 100 mg аспирин дневно или плацебо и омега-3 мастни киселини („рибено масло“) или плацебо. Резултатите от ASCEND показват 12% намаление на риска от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване и значително увеличение на голямата хеморагия, предимно за сметка на гастроинтестиналното кървене.

 

В заключение основната полза от прием на аспирин за първична превенция на съдови заболявания остават пациентите със захарен диабет и допълнителни рискови фактори.

 

Ползата от приложение на аспирин за вторична профилактика в непосредствената фаза след миокарден инфаркт остава неоспорима и това е доказано в изключително много клинични проучвания от десетилетия наред.

 

Съвместен мета-анализ на рандомизирани проучвания на антиагрегантна терапия за предотвратяване на смърт, миокарден инфаркт и инсулт при пациенти с висок риск и реализирано остро съдово заболяване доказват неоспорими ползи. Употребата на аспирин в доза 75-100 мг/дневно намалява комбинирания резултат от всяко сериозно съдово събитие с около една четвърт. В това число се редуцира честотата на нефатален миокарден инфаркт с една трета, нефатален инсулт с една четвърт и съдова смъртност с една шеста.

 

Абсолютното намаление на риска от сериозно съдово събитие е 36 на 1000 лекувани в продължение на две години сред пациенти с предишен миокарден инфаркт, 38 на 1000 пациенти, лекувани за един месец сред пациенти с остър миокарден инфаркт и 36 на 1000 лекувани в продължение на две години сред тези с предишен инсулт или преходна исхемична атака. Добавянето на второ антитромбоцитно лекарство към аспирина може да доведе до допълнителни ползи при някои клинични обстоятелства.

 

В заключение аспиринът остава задължителна терапия за вторична превенция сред пациентите с реализирано сърдечносъдово събитие.

 

Относително скоро проведено клинично изпитване NAVIGATE ESUS тества ефикасността на ривароксабан за превенция на инсулт след емболичен инсулт от неопределен източник. Сравнението е направено между употребата на ривароксабан 15 мг/дневно спрямо аспирин 100 мг/дневнао. Първичният резултат за ефикасност се оценява посредством първият рецидив на исхемичен или хеморагичен инсулт или системна емболия, а безопасността се оценява с честотата на голямо кървене.

 

Изводите направени на края на клиничното изпитване показват, че ривароксабан не превъзхожда аспирина по отношение на превенцията на повторен инсулт след първоначален емболичен инсулт с неопределен източник и е свързан с по-висок риск от кървене. Голямо кървене е настъпило при 62 пациенти в групата на ривароксабан.

 

Референции:

Препоръки на ESC 2021 за превенция на сърдечно-съдови заболявания в клиничната практика

Oxford population healt- ASCEND: A Study of Cardiovascular Events iN Diabetes