Нематодните паразитози са широко разпространени и засягат ¼ до 1/3 от световното население. Аскариозата (паразитозата с детския глист) е най-разпространена от тях. В голяма част от случаите паразитозите протичат асимптоматично или с трудно забележима симптоматика и диспептични симптоми. Характерни са за локации с лоши санитарно-хигиенни условия, затова по-често заразени са деца. Според някои данни в световен мащаб паразитозата засяга между 807 милиона и 1,2 милиарда души.  В някои страни като Индонезия са засегнати до 90% от населението.

 

Само за седмица през миналия месец (от 10 до 16 юли) в Благоевград бяха регистрирани 9 случая на аскариоза. През април месец броят за заразените бил 32.


 

При детския глист се наблюдава полов диморфизъм – мъжките индивиди са по-къси (15-30 см) и извити „куковидно“ вкрая, а женските индивиди са с по-голяма дължина (до 40 см) и прави. В матката на женските индивиди могат да се съдържат до 27 милиона яйца, а дневно да изхвърлят по 200 000 яйца.

 

Опаразитяването започва по фекално-орален път чрез поглъщане на яйца при лоша комунална и лична хигиена с храната или при ползване на общи замърсени прибори и предмети. Яйцата са обвити от липидна обвивка, която ги прави устойчиви на външни въздействия, киселини и други субстанции. В почвата те оцеляват няколко месеца до няколко години. Най-старите идентифицирани яйца от аскарис са на възраст над 24 000 години. След като се излюпят в тънкото черво, новоизлюпените ларви пробиват интестиналната мукоза и преминават в кръвоносната или лимфната циркулация и по пътя на дясното сърце достигат до белия дроб, където разкъсват капилярите и преминават в алвеоларните пространства.

 

В този период (1-2 седмици след инфекцията) те могат да причинят респираторни симптоми като кашлица, хрипове и др. През „пулмоналния“ период няма яйца, поради което поставянето на диагнозата чрез фецес тест е невъзможно. След като попаднат в горния респираторен тракт чрез изкашляне, ларвите се поглъщат отново от заразения и попадат отново в гастро-интестиналния тракт.  Там те се развиват в тънкото черво и се размножават, а женските снасят яйца и цикълът се затваря.

 

Възрастните индивиди, в зависимост от броя и размерите си, могат да причинят от леки диспептични симптоми до частична или тотална интестинална обструкция (илеус). От поглъщането на яйцата, до снасянето на нови яйца, минават около 9 седмици, като новите яйца трябва да се развиват още 3 седмици във външната среда, докато станат инфекциозни. Възрастните индивиди могат също да мигрират към апендикса, жлъчно-панкреасната канална система и много рядко към други органи.

 

В много от случаите паразитозата протича асимптоматично. В други случаи може да се наблюдава прикрита симптоматика като анемия, малнутриция и бледост, подуване, коремни болки, гадене, повръщане и др. При по-масивни паразитози се стига до обструктивен илеус и картина на остър хирургичен корем. В световен мащаб, около 730 000 случаи годишно на обструктивен илеус са свързани с аскариоза. При миграция на индивидите към жлъчно-панкреатичните канали може да се наблюдава иктер, остър панкреатит, холецистит и др.  Симптомите могат да бъдат систематизирани на ранни (в ларвения стадий) и късни (при развитието на възрастни индивиди). В ларвения стадий, през първите 4-16 дни след поглъщането на яйцата се наблюдават респираторни симптоми (непродуктивна кашлица, хрипове, диспнеа). В късната фаза се развиват гастро-интестиналната симптоматика, малнутриция, анемия, иктер, а при масивните паразитози – илеус. Може да се наблюдава и уртикария, поради алергични реакции към аскарисните антигени в ранните стадии.

 

По-често опаразитени са децата, поради вредните си навици при опознаването на външната среда да пипат и пъхат в устата си различни замърсени предмети.

 

Диагнозата се поставя основно микроскопски чрез откриване на яйца във фецес проба, като това става в късния стадий, след развитието на възрастните индивиди (около 3 седмици след поглъщането на яйцата). Лабораторно се наблюдава еозинофилия, повишени IgE, IgG.

 

Лечението при усложнени случаи с интестинална обструкция е хирургично. При некомплицирани случаи се прилагат Albendazole или Mebendazole.

 

Аскариозата е най-често срещаната нематодна паразитоза. Широкото ѝ разпространение дори в България изисква поддържане на добра комунална хигиена. При наличие на един заразен член от семейството трябва да бъдат изследвани всички.