Общото наименование на групата редки заболявания, характеризиращи се  възпаление на кръвоносните съдове е васкулит.

 

Васкулитът предизвиква увреждане на  стената на засегнатите кръвоносни съдове, дължащо се на възпаление, което може да протича остро ( краткотрайно) или хронично ( за дълъг период от време).

 

При тежки увреждания на кръвоносните съдове се нарушава кръвообръщението и снабдяването на тъканите и органите с кислород и хранителни вещества. Особено опасни за живата са състояния, при които засегнати са кръвоносни съдове към жизненоважни органи като мозъка, белите дробове, бъбреците и др.

 


В зависимост от степента на възпаление и засегнатите кръвоносни съдове се разграничават отделни заболявания, протичащи с разнообразна симптоматика и тежест, произтичащи от вида на засегнатите кръвоносни съдове и броя на засегнатите органи.

 

Сред най често срещаните заболявания от групата на васкулитите е артериитът на Такаясу, или наричан още синдром на аортната дъга, или безпулсова болест, тъй като възпалителният процес често обхваща подключичната артерия.

 

Артериитът на Такаясу, е  възпалително заболяване на аортата и нейните главни главни разклонения, което протича хронично. Възпалителният процес обхваща медията и интимата на артериите и аортата.

 

Въпреки, че се среща и при мъжете, заболяването засяга предимно жени в млада възраст.

 

Все още не са уточнени причините за развитие на синдром на аортната дъга, но се предполага налечието на генетична предразположеност към заболяването.В началото на заболяването, пациентите най-често се оплакват от отпадналост, лесна уморяемост, загуба на апетит и на тегло. С прогресиране на възпалителните процеси се появяват и характерни симптоми като болки над засегнатите артерии.
 


Ако заболяването не се диагностицира и не започне своевременно лечение, започват исхемични изменения. Засяга се кръвоснабдяването на сърцето, което клинично се изявява с пристъпи наподобяващи стенокардните.
 


При засягане на мозъчното кръвообръщение, пациентите се оплакват от световъртеж,  продължително и силно главоболие и промени в настроението с емоционална нестабилност, склонност към депресии и т.н.
 


Характерно за артериитът на Такаясу е, че при при физикално изследване на пациента, се установява липсващ или едва доловим пулс на горните крайници. Поради тази причи заболяването често се нарича  безпулсова болест. Липсващ или прекалено слаб пулс, макар и в редки случаи може да се установи и на долните крайници.
 


Типично за заболяването е наличието на артериални шумове, които се долавят най-добре над каротидната и подключичната артерия. Забелязва се и разлика в стойностите на артериалното налягане на отделните крайници. При част от болните може да се установи артериална хипертония, поради обхващане на бъбречната артерия от възпалителния процес.
 


Освен физикален преглед и лабораторни изследвания, които да покажат наличие на абнормен брой левкоцити и тромбоцити, основно значение за поставяне на диагнозата артериит на Такаясу, има артериографията. Артепиографията е метод за диагностика чрез който се локализират засегнатите съдове и се определят точните патологични изменения, които са настъпили в тях.

Неинвазивни методи за диагностика като доплер и ядрено-магнитен резонанс, също са подходящи при поставяне на диагнозата артериит на Такаясу.Диагностиката на заболяването и схемата на лечение трябва да се направят от лекар- специалист. Като основен медикамент при лечението на артериита на Такаясу се прилагат кортикостероидите, които значително подобряват състоянието на пациентите. В зависимост от прогресията на заболяването и общото състояние на болния, могат да се прилагат още цитостатици и антикоагуланти.
 


В случаите, когато медикаментозната терапия не дава резултат, е препоръчителна  оперативна намеса, като понякога тя е единствения начин за възстановяване на необратимата съдова недостатъчност.
 


При ранна диагностика и адекватно лечение на артериита на Такаясу често се наблюдава спонтанна ремисия на заболяването и оздравяване.При някои пациенти, при които състоянието е установено късно или не е лекувано ефективно, възпалителните процеси прогресират и причиняват тежки усложнения като мозъчносъдови и сърдечносъдови инциденти.