В съвременния свят хората са подложени на изключително голям стрес и пренапрежение, което често води до някои усложнения. В комбинация със съвременната хранителна промишленост - ГМО храни и продукти от неестествен произход, метаболизмът се влошава значително, което от своя страна създава предпоставка за развитие на атеросклероза, хиперлипидемични състояния и отлагане на плаки по хода на кръвоносните съдове. Може да се влоши и цикълът на нормалната хемостаза в организма, което да доведе до прекалено сгъстяване на кръвния ток и образуване на тромби.

Образуването на тромби е рисково състояние, което може да доведе до някои сериозни усложнения. Такава е артериалната тромбоза, която води до инфаркт на кръвоснабдяваните органи.

Внезапната обтурация на магистрална артерия от ембол причинява остра артериална недостатъчност, която се определя като артериална емболия или тромбоза. Емболът е вид чуждо тяло, което се придвижва по хода на кръвния ток необезпокоявано.

Обикновено се касае за тромб, който се откъсва от вътресъдова тромбоза, сърдечна протеза или фиксиран тромб по хода на крайниците. Той може да засегне както крайниците, така и да продължи по хода на кръвния ток и да засегне артерии, отговарящи за кръвоснабдяването на жизнено важни органи.
     
По какво може да се разпознае артериалната тромбоза?

Клиничната симптоматика при артериална тромбоза отговоря спрямо нарушенията, които протичат в засегнатия орган.

При засягане на каротидната артерия се развива състояние на исхемичен мозъчен инсулт. При емболия на артерии от долните крайници обикновено се нарушава кръвотока по магистрална артерия, което води до силни болки в крайниците, посиняване и постепенно настъпващи процеси на исхемия и некроза в засегнатата зона.
Друг пример е тромбозата на артериите на бъбреците, което води до инфаркт на бъбреците. Най-рисковите тромбози са тези, които ангажират кръвоносните съдове, захранващи миокарда. Състоянието води до развиване на остър инфаркт на миокарда, което крие висок риск за живота.

Рисков момент при тромбозирането на магистрални артерии е засягането на бифуркацията на аортата, което води до развитие на тежък дистрибутивен шок, с остра артериална недостатъчност и на двата долни крайника.

Един от малкото варианти на състояние с тромбоза е множествената микроемболия на пръстите в крайниците. Това обикновено води до нарушение в микроциркулацията на крайниците, което се манифестира с посиняване на пръстите с усещане за измръзване, особено доловимо през студено време.

NEWS_MORE_BOX


 
В диференциално-диагностичен аспект може да се погледне към широк кръг от заболявания, протичащи с клинична картина на неврологично заболяване, дисекация на аневризма и други.

От особена важност за лечението е откриването на точното място на емболията.

Пациентите с този тип заболявания подлежат на принципите за първа степен на спешност, което включва транспортиране до спешно медицинско звено с хирургичен сектор.

С цел подобрение на съдовия спазъм и подобряване на микроциркулацията, в предоперативния период се прилагат вазотонични медикаменти и хепарин, които имат така наречения "кръворазреждащ ефект". Основата на лечението се стои в отстраняване на тромба, което се постига с някои видове медикаменти от групата на фибринолитици и антикоагуланти, както и с оперативно манипулиране.