Имунопрофилактиката под формата на ваксини и антибиотичното лечение на бактериалните инфекции са двете неща, отразили се революционно във всяка сфера на медицината – масово намаляване на смъртността от инфекциозни заболявания и многократно повишена преживяемост след хирургични интервенции.
 
Днес е немислимо функционирането на здравеопазването и лечебните заведения без опората на антибиотичното лечение. Въпреки това, според проучвания само в Европа се падат по около 25 000 човешки живота годишно, загубени поради антибиотичната резистентност.

Кои са механизмите на антимикробната резистентност?

Съществува богата гама от антибиотици, всеки от тях с насочено действие към определени структури или механизми в бактериалната клетка. Предвид това, че има различни видове бактерии, с различно устройство, така и едни антибиотици са ефективни в дадени случаи и безполезни в други.
 
Бактериалните клетки обаче се характеризират с изменчивост на генетичния си материал чрез мутации:
  • Променена мишена – променя се структурата, към която е насочен даден антибиотик;
  • Ефлукс помпи – в мембраните на бактериите се създават специални помпи, които да изхвърлят антибиотика от клетката;
  • Променено активиране – продуцират се ензими, които нарушават активирането на антибиотика или такива, които го инактивират.
Бактериите, освен, че са способни сами да си изграждат механизми на резистентност, те могат да ги предават и на други бактерии, което е и най-сериозният проблем.
 
Плазмидите са малки носители на генетична информация в бактериалните клетки. Характерното за тях е, че информацията им не е жизнено необходима за функционирането на бактерията. Любопитно е, че тези плазмиди често кодират фактори на болестотворност или резистентност към имунните сили на организма и антибиотиците и съществуват бактерии, чийто щамове без такива плазмиди са безвредни за човека.
 
Конюгацията е процес, при който бактериалните клетки обменят плазмиди.

Кое причинява кризата на антибиотичната резистентност?

Свръхупотребата на антибиотиците за лечение, особено когато не са необходими, има следния ефект:
  • Нарушен баланс – нормално в човешкото тяло за всяка наша клетка се падат по 10 бактериални.
Множество видове живеят по кожата, назофаринкса и гастроинтестиналния ни тракт и поддържат конкуренция, която не позволява на даден вид да надделее над останалите. При прием на много антибиотици част от бактериите загиват и създаденият баланс се нарушава.
  • Трансфер на резистентност – по описаните вече методи, плазмиди могат да се обменят между различни видове бактерии.
В хода на лечението на някаква бактериална инфекция, „местните“ неболестотворни бактерии може да развият резистентност към използвания антибиотик. След време, при попадане на други опасни бактерии, те могат да усвоят изработените фактори на резистентност. 
  • Вътреболничните инфекции са особено опасен източник на резистентни бактерии.
Неспазването на предписания режим – всеки е чувал за това, знае се, че е грешно и пак се прави. При незавършване на лечебния курс, макар и да има временно подобрение, организмът не се е изчистил от бактериите. Много често става така, че не само инфекцията се завръща, но и оцелелите микроби междувременно са развили и резистентност към използвания препарат.
 
Селското стопанство – в животновъдството се прилагат антибиотици като промотори на растежа и профилактика на инфекциите. Тази дълбоко погрешна политика по описаните вече механизми създава резистентни бактерии, които достигат до човека.
NEWS_MORE_BOX
 
Животните, чрез отделяните урина и изпражнения, повлияват и общо микробиома в природата, както и е възможно да замърсят и посевите.

Какво да направим?


  • Да се пазим от инфекции
Спазването на пълния имунизационен календар е от изклюително значение. Поддържането на добра лична хигиена – миене на ръцете, кихане и кашляне в кърпичка и тн. са сред елементарните мерки, които могат да ограничат заболеваемостта от инфекции.
  • Да спазваме лекарските препоръки
Лекарят е този, който ще прецени дали да Ви предпише антибиотик или не, както и какъв да бъде режимът. Вече се разясни какво следва отклоняването от предписанията.
  • При хронични, чести или рецидивиращи инфекции
При заболяване и индикации, нормално е да се започне антибиотично лечение без да се чака 2-3 дни за резултат от микрибиологично изследване. Препоръчително е, обаче да се взимат проби за такова преди началото на лечението. Така ще се определи видът на бактерията, както и това към кои антибиотици е чувствителна и при нужда терапията ще се измени в правилната посока.
 
В борбата с резистентността трябва да участват държавата, лекарите и пациентите.