Аноксията представлява крайна форма на хипоксия. Хипоксията възниква, когато част от организма на човек, например мозъкът, получава намалено количество кислород.

Как се диагностицира аноксията?

За да се разбере дали симптомите, които изпитва пациента, са свързани с хипоксия или аноксия, лекар може да извърши различни изследвания. Кръвните тестове, образните изследвания и изследванията на нервната система могат да предоставят информация както за причината, така и за последиците от хипоксия и аноксия. Полезните при състоянието изследвания включват:


 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), за създаването на изображение на структурите на мозъка;
 • Функционално магнитно-резонансно изображение (fMRI), за да се види как реагира и функционира мозъкът на пациента по време на определени дейности;
 • Компютърна томография (КТ) – образно изследва на структурите на мозъка;
 • Електроенцефалография (ЕЕГ) – изследване на електрическа активност на мозъка; 
 • Кръвна картина и кръвно-газов анализ, които измерват нивата на хемоглобина и кислорода в кръвта;
 • Други изследвания на мозъка, които измерват как пациентът реагира на околната среда

Какви възможности за лечение са налични при аноксия?

Лечението при аноксия зависи от това колко дълго мозъкът на пациента или други части на тялото му са били лишени от кислород.


Ако мозъкът не получава достатъчно кислород за няколко минути или повече, някои физически и психически функции могат да отслабнат. В повечето случаи лекарят ще се опита да върне нормалните нива на кислород в тялото и мозъка на пациент. Това може да включва кардиопулмонална ресусцитация (CPR) и поставяне на респираторна машина за механична вентилация, за да може пациентът да получи достатъчно кислород.


Лекарят може също да лекува определени симптоми, като припадъци, така че те да не ограничават възстановяването на пациента. Ако потърпевшият получи помощ бързо, може да не пострада от големи усложнения или дълготрайни последствия от аноксия.


Ако сърдечен инцидент или сърдечносъдово заболяване са причинили аноксия, лекарят ще лекува тези състояния или ще насочи пациента към кардиолог за по-нататъшно лечение.


Дефицитът на кислород в мозъка може да причини трайно увреждане или загуба на способността на пациента да ходи, да говори или да изпълнява основни функции. В тези случаи на пациента се препоръчва:

 • Физиотерапия за възстановяване на способността за ходене и контролиране на тялото;
 • Логопедия за възстановяване на способността за говорене и преглъщане;
 • Трудова терапия, която да помогне на пациента да се приспособи към ежедневните си дейности;
 • Консултации с психолог, които да помогнат на пациента да се научи да се справя с всякакви промени в неговия живот;
 • Индивидуални и обществени дейности като изкуство, музика, танци, игри и спорт;
 • Посещение на специализирани рехабилитационни центрове, които работят с лица с мозъчни травми

Каква е прогнозата за пациенти с аноксия?

Хипоксично-аноксичните мозъчни травми могат да причинят дълготрайни увреждания. Колкото по-рано бъдат разпознати симптомите на хипоксия и аноксия и бъде потърсено лечение, толкова по-вероятно е успешното възстановяване.


В някои случаи някои способности на пациента може никога да не бъдат възстановени напълно. Въпреки това съществуват множество възможности за терапия и поддръжка, докато пациентът се научи да управлява ежедневието си след увреждането.


Целта на рехабилитацията и терапията е да помогне на пациента да постигне възможно най-високо качество на живот, независимо от промените, които са настъпили. Пациентът трябва да се опита да прояви търпение и да се придържа към индивидуалния си плана за лечение, тъй като рехабилитацията и терапията са важни и необходими методи за постигането на пълноценен, активен и здравословен живот.


Библиография:
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Cerebral hypoxia information page
Family Caregiver Alliance. Hypoxic-anoxic brain injury
Healthline. What Causes Anoxia and What Can You Do About It?