Американски учени редуцират с две трети облъчването при компютърно-томографска ангиография на сърцето, съобщава  Medical News Today.

Компютърно-томографската ангиография е неинвазивен метод за диагностика на атеросклероза на коронарната артерия, която е основна причина за исхемична болест на сърцето.

Учените синхронизират проспективно компютърната томография с елекрокардиограма по такъв начин, че снимките се правят, когато сърцето се съкращава, а скоростта на сърдечния мускул е минимална.

Качеството на снимките при ретроспективния и проспективния метод се оказва едно и също, разяснява ръководителят на изследването Денис Фоули, но при новата методика пациентите са подложени на три пъти по-малко облъчване.

Изследването е публикувано в American Journal of Roentgenology.