Аневризмите са ограничен локален дефект в структурата на артериалните кръвоносни съдове. Получава се издутина по дължината на артериалния съд, което е предпоставка за руптура - разкъсване или тромбоза.


Аневризмите биват вродени и придобити. У възрастни хора аневризмите най-често имат първопричина развитието на атеросклероа. При младите индивиди наличието на аневризми в кръвоносната система се обуславя най-често по вроден механизъм, но не бива да се подценява и предизвикващият фактор като усложнение на ревматизъм.


Обект на интерес представляват аневризмите на циркулярния артериален мозъчен кръг, като най-чести са тези по хода на вътрешната сънна артерия, както и по нейните разклонения. Аневризми по съдовете на вертебро-базиларната система се срещат рядко.1. Каква е клиничната картина?

Аневризмите на вътрешната сънна артерия в близост с кавернозния синус имат бавно развитие и се представят със следната клинична манифестация. Наблюдават се болки зад съответната очна ябълка, парализа на околомоторния нерв, което се проявява с изразено широки очни зеници и увисване на клепачите от засегната страна, увреда на зрителния нерв, шум в ушите, който е синхронен със сърдечната дейност, тоест долавя се пулсиращ шум в следствие на разширението. Този тип аневризми по-често дават усложнения на тромбози, но много рядко - на руптуриране.


Руптурата на аневризми по клоновете на мозъчните артериални съдове се съпровожда с развитие на субарахноиден или менинго-енцефален кръвоизлив. Клиничната картина зависи от това в кой артериален клон се е получило разкъсването.

 

NEWS_MORE_BOX

2. Как се поставя диагнозата?

За доказване на хронично развиващи се аневризми от голямо значение е проведената артериография. При наличие на кръв в мозъка, диагнозата се поставя след извършване на компютърна томография, където се виждат хетерогенни огнища с бял цвят и компютърна томография с контрастна материя, която позволява да се провери точно в кой съд е настъпило увреждането, за да се предприеме съответното лечение.

 

3. Какво лечение се прилага?

При пациенти с хронични аневризми се провеждат образни методи на изследване, след което се планува поддържаща терапия при дислипидемии и висока стойност на протромбиновото време. При този тип аневризми оперативната интервенция цели поставяне на лигатура в основата на трите мозъчни артерии.


При пациенти с разкъсване на артериален съд на мястото на аневризма се назначава лечение с кръвосъсирващи, витамин С, антихипертензивни и антиаритмични медикаменти при нужда, както и антикоагуланти, за да се предпази мозъчната тъкан от исхемия около районите на кръвоизлива. Пациентите се подлагат на интензивно лечение и се консултират с неврохирурзи, които определят типа и големината на операцията.