1. Какво е мъжката менопауза?

 Често се говори за менопауза при жените, но както при тях подобно такова явление се наблюдва и при мъжете. Понятието “мъжки климактериум“ се е появило през 1939 г. То е крайно неточно, тъй като мъжката полова функция не е подложена на рязко отпадане, както при жените. С подобен характер е и понятието “менопауза при мъже“. По-издържано е понятието “андропауза“, но то също е било често оспорвано, тъй като при мъжете не се касае за “пауза“ в истинския смисъл на думата. В последните 5-6 години се е наложило елегантното понятие PADAM = частичен недостиг на андрогени при стареещия мъж. Напоследък се появи и понятието “андропения”.

2. Какво се случва при андропаузата?


Днес се смята, че основните хормонални промени, отговорни за андропаузата при мъжете, са постепенното спадане серумните нива на тестостерона и растежния хормон, СТХ (соматотропен хормон) . Тестостероновият недостиг се съпровожда от редица симптоми като импотенция, слабост, нарушения на паметта и остеопороза. Между 40- и 70-годишна възраст мъжете губят средно 6 до 10 кг мускулна маса, 15 % от костната си маса и около 4-5 cm от ръста си.

Днес част от тези описани възрастови изменения се свързват и с частичния дефицит на растежен хормон - намалена мускулна сила, подтиснатост, склонност към затлъстяване, намалена костна маса, по-висок коронарен риск.

 

3. Как се диагностицира андропаузата?

Сред най-честите причини, поради които се търси андропаузата, е еректилната дисфункция. Другата причина е изявена мъжка остеопороза с или без счупвания.

Съществува алгоритъм за диагностицирането на андропаузата. Достатъчно е съчетанието от наличие на симптоми (анамнестичен критерий) и долно-гранични или понижени нива на общия серумен тестостерон (хормонално-лабораторен критерий).

 

4. Как се лекува андропаузата?

Едва в последните години обаче се натрупаха достатъчно доказателства за ползата от хормонално заместително лечение при мъже с производни на тестостерона. Днес това лечение е общоприето и добре проучено. Още по-актуална тема е влиянието на лечението с тестостеронови производни върху затлъстяването - приложението на тестостеронови производни при затлъстели мъже води до намаляване на коремните мастни депа и отношението талия/ханш. Не бива да се забравя връзката между андрогените и доброкачествената простатна хиперплазия и риска от простатен карцином. Не е ясно, дали тестостеронът може сам да предизвика появата на простатен карцином. Натрупват се доказателства, които изключват тази теза, но е необходимо още време за цялостна оценка.

У нас са налице две основни форми за приложение на тестостерон - инжекционна и перорална.