Благодарение постиженията на съвременната медицина и фармация днес болестта вече не е кратко състояние, след което или оздравяваш или не. В момента хроничните заболявания са широко разпространени и то отчасти поради факта, че съществуват методи за техния контрол и осигуряване на продължителен комфорт на пациента.
 
Именно по този начин приемът на лекарства се превъна в част от ежедневието за огромна част от обществото. Друга негова характеристика е липсата на търпение – всеки дискомфорт трябва да бъде отстранен възможно най-скоро и на всяка цена.
 
Етаноловият алкохол е веществото, с което най-често се злоупотребява в съвременното общество. Този факт, заедно с описаните по-горе характеристики придава особена важност на въпроса за едновременния прием на алкохол и лекарства.

Какво се случва в тялото след прием на алкохол?

След изпиване на питието то попада в стомаха, където се абсорбират средно около 20% от него. След това, заедно с останалото стомашно съдържимо, алкохолът преминав в тънките черва, където е основната абсорбция – 80%.
 
На гладно първите прояви на опиянение може да се проявят още 10 минути след приема, а максималните плазмени концентрациии са между 30 минути и 2 часа след това. В случай, че приемът на алкохол е след нахранване, особено при богата на мазнини храна, процесът значително се забавя и максимални концентрации в кръвната плазма се очаква да се появят 1 до 6 часа след това.
 
Газираните напитки и алкохол ускоряват абсорбцията – те имат свойството да увеличават кръвоснабдяването на лигавицата, което способства и по-бързото усвояване на етанола.
 
Алкохолът има потискащ ефект върху мозъка. От една страна,той блокира глутаматните рецептори (глутаматът е свързан с повишаване на мозъчната активност), а от друга - активира рецепторите, зависими от гама аминомаслена киселина (асоциирана с потискащ ефект).
 
Черният дроб е мястото, където алкохолът се метаболизира. На първо време молекулата на етаноловия алкохол се поема от ензима алкохол дехидрогеназа и под неговото влияние се превръща във веществото ацеталдехид. Него можем да набедим за неприятните ефекти от приема на алкохол, тъй като предизвиква вазодилатация (разширение на кръвоносните съдове), зачервяване на лицето, ускорена сърдечна дейност (тахикардия). След това ензимът ацеталдехид дехидрогеназа го превръща в оцетна киселина.

Алкохол и лекарства

В черния дроб функционира сложна ензимна система. Освен алкохола, тя метаболизира и лекарствата. Част от медикаментите трябва да се активират в черния дроб, за да могат да изпълнят ролята си. Други пък, ако не се дезактивират от чернодробните ензими, може да продължат ефекта си по-продължително отколкото е предвидено.
 
Алкохолът и неговите метаболити в черния дроб повлияват активността на тези ензими и по този начин променят ефекта и на лекарствата. При прекалено натоварване с алкохол, особено на фона на лекарства, може да настъпи остра увреда на черния дроб – токсичен хепатит.
 
Друх механизъм, по който си взаимодействат алкохол и лекарства, е техният ефект. Например бензодиазепините и барбитуратите действат на мозъка чрез същите рецептори и ефектът им многократно се усилва при комбинация с алкохол. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Ето няколко примера за взаимодействия на алкохол и различни групи медикаменти:
  • Антибиотици – при комбиниране на алкохол с метронидазол, тинидазол и някои препарати от групата на цефалоспорините се наблюдава дисулфирам-подобна реакция – блокира се ензимът ацеталдехид дехидрогеназа. Ацеталдехидът не може да се разгради и пациентът страда от тежка интоксикация – силно повръщане, гадене, главоболие.
  • Антидепресанти – седативното им действие се усилва при комбинация с акохол; той потиска и метаболизма на амитриптилина и поради това може да има увеличение на нежеланите лекарствени реакции. При прием на инхибитои на моноаминооксидазата заедно с червено вино може да се очакват тежки кризи от виоко кръвно, поради веществото тирамин във виното.
  • Антихистамини – те имат изразен потискащ ефект върху нервната система, и алкохолът може съществено да потенциира седативното им действие.
  • Антиепилептични препарати – При редовна употреба на алкохол се стимулира ензим, който разгражда част от тях и поради това може да се намали лечебният им ефект.
  • Нестероидни противовъзпалителни средства – аспирин, индометацин, ибупрофен и др. при прием с алкохол създават риск от кървене от стомаха. Алкохолът стимулира ензим,  създаващ силно токсичен метаболит след прием на парацетамол. Ето защо дори нормални дози парацетамол, при комбинация с алкохол, могат да предизвикат тежка увреда на черния дроб.