Алергиите, съпътствани от пристъпи на кихане, подсмърчане и просълзени очи, оставят дълбоки емоционални белези сред пациентите. Анкета под името "Отношениe към алергиите" е провеждана по телефона сред 1000 души, както страдащи от алергия, така и здрави, а също и сред 300 лекари.

62% споделят, че симптомите влошават настроението им, 51% - са отегчени, 48% са раздразнени, 42% - обезсърчени, 22% се намират за по-малко атрактивни, а 19% - с потиснато самочувствие. Повечето смятат, че диабета, хипертонията, артрита са по-сериозни заболявания от алергиите. 29% дори намират инсомнията за по-сериозна.

Сред анкетираните 78% съжаляват алергично болните, докато около 36% споменават, че и те преувеличават със състоянието си, дори според 30% го използват неблагоразумно. Мнението на лекарите, 84%, е, че пациентите с алергии, не преувеличават симптомите си.