Алергията е имуннообусловена свръхчувствителност, възникнала при сензибилизация на организма към алергени. Основното ефекторно звено на имунната система са специфичните антитела и Т-клетъчните лимфоцити при среща с алергените. Впоследствие се развива реакция на свръхчувствителност или реакция на хиперсензитивност, известни още като алергия.

 

Антигените са специфични имуногени, които са вещества, носещи чужда генетична информация. При въвеждането им в организма предизвикват имунен отговор. Алергените за своя сметка отново са вид антигени, които обаче предизвикват алергична реакция. Например по подобен принцип се развиват атопичните болести, какъвто например е атопичният дерматит. Това са имунологично обусловени реакции, които имат вроден характер, и представляват генетично детерминирани състояния на свръхчувствителност, които са характерни само за човека и се осъществяват със специалното участие на антитела от групата на имуноглобулин Е.


 

В науката се среща още един термин за алергичните кризи. Това са псевдоалергичните състояния. Характерното за тях е, че те не се обуславят от реакция на свързване между антиген и антитяло, което да доведе до сензибилизация на организма. По-скоро се касае за дегранулация на мастоцити, която протича с алергоподобни реакции, известни още като анафилактоидни реакции. Такива са например физикалната уртикария, наследственият ангиоедем и непоносимостта към по-стандартните нестероидни противовъзпалителни средства.

 

През последните 20 години се забелязва значителен скок в броя на регистрираните пациенти с алергии към по-стандартни вещества от околната среда. Смята се, че главната причина за тези промени е замърсяването на околната среда от индустрията и от изгорелите автомобилни газове предимно от дизеловото гориво, което през последните години става много по-често продавано, отколкото стандартния бензин. Това от своя страна въвежда алергиите и ги поставя към голямата група социално значими заболявания.

 

Кои са най-баналните причинители на алергии?

Най-честите причинители на алергии са респираторните дразнители. Това са предимно домашният прах, домашните малки кърлежи, полени и плесени. Друга група, която се отбелязва като чест причинител на алергия, са лекарствените средства. Те особено предизвикват остри алергични реакции у човек, които може да са животозастрашаващи. Най-силно изразена алергенност има към антибиотиците след тяхното масово приложение след навлизане на медицината в ерата на антибиотичната терапия.

 

Други чести провокатори за поява на алергия може да са храни, подправки и някои оцветители в консервираните и готови храни. Също така алергични реакции предизвикват и отровните компоненти от секретите на някои жилещи насекоми – пчели, оси и стършели. Друг тип много често срещани алергии са контактните алергии от никел, грим за лице, лакове и екстракти от отровен бръшлян.

 

В практиката е приета като най-достоверна класификацията на Кумбс и Гел

Те определят четири типа алергични реакции.

 

Първият тип алергични реакции са анафилактичните и атопични реакции. Касае се за заболявания от типа на атопичната бронхиална астма, сенни хреми и алергии, ринит, атопичен дерматит и някои форми на лекарствена алергия или алергия към жилещите насекоми и техните отровни секрети.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Алергичната реакция се осъществява от имуноглобулин Е и тъканни мастоцити. Имуноглобулините се прикрепят към специален фрагмент за клетъчната мембрана, а алергенът се свързва кръстосано с две съседни молекули. В крайна сметка се освобождават някои медиатори от мастоцитите – хистамин, триптаза, интерлевкини. Протича процес дегранулация и започва синтез на нови медиатори. Благодарение на действието на тези медиатори на алергичната реакция възникват специфичните симптоми и тъканни промени при реакциите на свръхчувствителност.

 

Вторият тип по Кумбс и Гел са автоимунно обусловените алергични реакции. Те се проявяват към антигени, които са част от клетъчните мембрани на организма. Може да се развият след кръвопреливане към приетите еритроцити, левкоцити и тромбоцити. Подобен е принципът и за поява на хемолитичната жълтеница при новородени, където се среща изявен автоимунен процес, който предизвиква появата на резус фактор несъвместимост.

 

Реакциите тип 2 се проявяват и при въведени от външната среда лекарства. В крайна сметка тези плаващи в кръвната циркулация хаптени предизвикват имунен отговор, който води до развитието на тромбоцитопенична пурпура от хинин и хинидин. Кумбс описва и специален тип алергична реакции към медикамента за лечение на високо кръвно налягане при бременни – алфа метилдопа. Като резултат се развива специфичен тип хемолитична анемия.

 

Следва продължение...