Всяко вещество в дома може да предизвика алергична реакция от страна на организма. Сред битовите алергии най-честа е тази от домашна прах. Домашната прах съдържа много възможни алергени, които влизайки в контакт с организма и могат да доведат до алергична реакция.

Алергията е вид повишена чувствителност на организма към различни вещества, алергени. При контакт с алергена за първи път се получава сенсибилизация на организма – изменение и изостряне на чувствителността на организма към дадения алерген. При повторно попадане на този алерген в организма, той отговаря с алергична реакция – продуцира антитела, които се слепват с алергените (при алергичната реакция се наричат антигени) и ги извеждат от тялото.

Проявлението на алергичната реакция е различно, от обрив до анафилактичен шок.


Видове алергени
Алергените са вещества, които предизвикват алергия. Това може да са белтъчни вещества, сложни съединения от друг произход, например полизахариди, прости химични вещества и отделни химични елементи. Простите химични вещества и сложните вещества с небелтъчен произход стават алергени, едва когато се съединят с белтъци на организма. Но не всяко подобно вещество се превръща в алерген. Например, много лекарствени вещества се съединяват с белтъци в кръвта без да са алергени.


Алергените се делят на две големи групи: алергени, които попадат в организма отвън (екзоалергени) и образуващи се в самия организъм (ендоалергени или автоалергени).

 

Екзоалергените са инфекциозни и неинфекциозни. Битовите, епидермалните (например, към вълната и козината на домашните животни), към медикаменти, промишлени химически вещества, полените и хранителните алергени се отнасят към неинфекциозните.


Битови алергени
Най-сложният по състав алерген е домашната прах, тъй като в нея влизат микроскопични частички от дрехи и други тъкани, гъбички (в помещения,  където има наличие на мухъл), частици от насекоми, пребиваващи в дома. Тези алергени по-често предизвикват алергични заболявания на дихателните пътища – алергия от домашна прах.

 


Любопитно
В случай, че организмът е сенсибилизиран към определен насеком, обикновено той реагира и на други насекоми от това семейство.

 

Често срещана алергия напоследък се наблюдава от храната за рибки, причиняващи алергични заболявания на дихателните органи. Може да се предполага, че при наличие на алергия към икари, вероятно организмът ще прояви реакция и към храната за рибки.

 

Продължение на материала очаквайте скоро.