Алергията представлява имунологична реакция на свръхчувствителност към определен антиген, който не само е разпознат от имунната система, но също така индуцира имунен отговор.
Алергените могат да бъдат най-разнообразни вещества - полени, бактерии, плесен, хранителни продукти, домашен прах и много други.

Негативните ефекти на имунологичните реакции са разделени на два вида:

 1. Реакция на свръхчувствителност от бърз тип - хуморален имунен отговор.
 2. Реакция на свръхчувствителност от забавен тип - клетъчномедииран имунен отговор.


Всички тези реакции са класифицирани според времето, в което се проявяват. Тези видове могат да се срещнат, както самостоятелно така и съчетано.
 

I. тип - още наречен атопичен или анафилактичен


Алергичната реакция от този тип се изразява в незабавен отговор, който се появява в рамките на минути (20-30 минути) след контакта с дадения алерген. С този вид свръхчувствителност се свързва появата на анафилаксията и атопичните заболявания - сенна хрема, атопична бронхиална астма, уртикария, оток на Квинке, алергия причинена от инсекти, хранителната и медикаментозна алергия.
Първи тип реакция възниква с помощта на имуноглобулин Е (IgE), нарича се също мастоцит - медиирана алергична реакция. Свързването на антигена с IgE-молекулите, които се намират върху мастоцитите води до промени в медиаторната клетка и до нейната дегранулация - отделяне в околните тъкани и кръвообращението на активни вещества като хистамин, серотонин, хепарин и др. Те са наречени първични медиатри на анафилаксията и са насочени към клетки мишени -  клетките на гладката мускулатура, съдовите стени, нервна система, чревен тракт и бронхи. Това е и причината тъканите, изградени основно от този вид клетки, да реагират при настъпване на алергия от бърз тип - появява се оток, задух, колапс, обрив.
 

II. тип - цитотоксична реакция

При този тип алергична реакция става въпрос за изява на токсичен ефект върху клетките на организма. Често тази проява на свръхчувствителност води до цитолиза - разрушаване на клетката. Основните прояви, които има алергичната реакция от втори тип са:

 • Медикаментозно предизвикан спад в броя на трмбоцитите – тромбопения;
 • Медикаментозно предизвикан спад в броя на еритроцитите - хемолитична анемия;
 • Трансфузионни реакции, в това число и Rh-несъвместимост;

 

и други по-рядко срещани състояния.
 

III. тип - токсичен ефект на комплекси антиген-антитяло

Трети тип реакция на свръхчувствителност се изявява с производството на антитела срещу разтворими антигени. В последствие това води до свързване на образуваните антитела с разтворените антигени - бактерии, вируси, лекарствени или хранителни вещества и формитане на имунни комплекси.

Образуваните имунни комплекси могат да се натрупат в капилярите, например в бъбреците и по този начин да доведат до увреждане на функцията на дадения орган. Най-често този тип реакция на свръхчувствителност се свързава със следните заболявания:

NEWS_MORE_BOX

 

 • гломерулонефрит,
 • феномен на Артюс,
 • серумна болест,
 • васкулит,
 • ревматоиден артрит,
 • Лупус еритематодес.
   

IV. тип - реакция от забавен тип или още клетъчно медиирана алергична реакция

Особеното на тази алергична реакция е, че тя не се осъществява с помощта на антитела, а си служи с лимфоцити. Характерно за забавения тип реакция е, че имунният отговор се проявява при повторна среща с антиген, когато симптомите са налице най-често в рамките на 48 до 72 часа или дори 2 седмици след контакта с него.

Този тип алергична реакция може да възникне при туберкулоза, сифилис и други инфекциозни заболявания или при инфекциозно-алергични форми на бронхиална астма, контактен дерматит и други.