Наличието на албумин в кръвта се разглежда като признак на заболяване, най-вече на бъбреците. Намирането на албумин при бременните жени се смята за опасен признак и налага допълнителни изследвания.Урината се образува в бъбреците от кръвта. В тъканта им първоначално се получава филтрация на урина със задържане на значително количество вещества, включително и белтъци. Следва процес на реабсорбция, при което голяма част от белтъците се връщат обратно в кръвта.През деня организмът извежда повече белтъчини, тъй като физическото натоварване забавя процесите на реабсорбция.В урината се намира количество албумин, което не може да се установи дори с качествени лабораторни тестове. Това количество е  незначително и се възстановява от организма.Отделянето на белтък с урината се нарича протеинурия и има диагностично значение. Наличието на протеинурия изисква уточняване на причината.Видове протеинурия
Дори при напълно здрав организъм при определени условия е възможно да се  отдели албумин в урината. Такива са преохлаждане, тежко физическо или психическо натоварване,свръх консумация на месо. Протеинурията с подобен произход преминава бързо.Когато се дължи на болестен процес, причините за протеинурията могат да са:

 • при невисоки показатели се предполага заболяване на пикочните пътища, възпалителни процеси в легенчетата на бъбреците, уретерите, пикочния мехур и пикочния канал.
 • протеинурия вследствие на усилен разпад на белтъчни вещества в тъканите, какъвто се получава при изгаряния, туморни заболявания, заболявания на кръвта и др.
 • протеинурия, свързана с увреждане на тъканите на бъбреците в резултат на възпалителни процеси като пиелонефрит, инфекциозни и алергични заболявания като гломерулонефрит, нарушения в обмяната, влияние на токсични вещества, поражения на кръвоносните съдове на бъбреците, каквито се срещат при нефропатиите при бременните.
Особености на протеинурията
При заболяване на пикочните пътища протеинурията е съпроводена от наличие на голямо количество кръвни клетки, левкоцити и еритроцити, които обикновено се наблюдават при възпалителен процес или кръвотечение, например при увреждане на лигавиците на пикочните пътища от преминаването на камъни от бъбреците.
При бъбречна форма на протеинурия в урината се намират и цилиндри – белтъчни клетъчни образувания, които се получават в бъбреците. Бъбречната протеинурия е вследствие на нарушен процес на филтрация – реабсорбция в бъбреците. Наличието на цилиндри в урината е един от най-съществените признаци за заболяване на бъбреците. Бъбречната протеинурия се появява:

 • при възпалителни заболявания на бъбреците (гломерулонефрит, пиелонефрит),
 • токсикоза през втората половина на бременността,
 • нарушения на сърдечната дейност, хипертония,
 • нарушения в обмяната на бъбреците (нефроза),
 • туберкулоза на бъбреците,
 • системни заболявания на съединителната тъкан при бъбреците (склеродермия),
 • заболявания на малките кръвоносни съдове в областта на бъбреците (васкулити),
 • хемолитична анемия (заради слепването и разрушаването на еритроцитите).
Качествен състав на белтъците в урината
В норма урината съдържа следните белтъци:


 • албумин с ниска молекулна маса – 20 %
 • глобулини с голяма молекулна маса: алфа 1 глобулини – 12 %, алфа 2 глобулини – 17 %, бета – глобулини – 43 %, гама – глобулин 8 %.
Когато е засегната бъбречната тъкан в незначителна степен в урината се намират нискомолекулни белтъци (албумини), а белтъците с голяма молекулна маса (глобулините) са малки. При тежки бъбречни заболявания тази способност намалява и в урината се появяват глобулини.Ето защо наличието на белтъци в урината изисква допълнителни изследвания за изясняването на причините, а качественият състав на белтъците насочва за произхода на проблема.