Афазията представлява придобито нарушение на говора. Причината е настъпването на мозъчна увреда от различно естество, засягаща в по-голяма степен лявата мозъчна хемисфера и в по-малка степен дясната.

 

Афазията трябва да се разграничи от други нарушения в говора в резултат на:


  • Нарушение в развитието на говора, известно още като дисфазия;
  • Нарушение в моториката, т.е в двигателния апарат, отговарящ за произнасянето на думите, което е причината за поява на заекване, дизартрия или апраксия на говора (затруднение при извършване на вече заучено действие);
  • Нарушение в говора, възникнало вторично на фона на психично заболяване, напр. шизофрения. Под термина афазия се включват и придобитите нарушения при четене – алексия, както и при писане – аграфия.

Близки до афазията са и състоянията на апраксия (нарушение в прилагането на придобити умения – говор, писане, четене и т.н), агнозия (нарушено разпознаване – на образи, звуци и т.н), акалкулия (нарушено смятане), както и по-глобални нарушения – деменция и делириум. Подобни свързани синдроми могат да възникнат едновременно с афазията или да съществуват самостоятелно.

 

На какво се дължи появата на афазия?

Афазията възниква вторично в резултат на мозъчна увреда или дегенеративен процес като в по-голяма степен е засегната лявата мозъчна хемисфера. Езиковите функции се намират под контрола на лявата хемисфера при 96 до 99% от хората, чиято дясна ръка е доминантна и при 60% от хората, които използват по-често лявата си ръка. От останалите левичари при половината от тях контролът на езиковите функции се поделя между лявата и дясна хемисфера, а при останалата половина контролът е в дясната мозъчна половина.

 

Повечето форми на афазия се дължат на развитието на мозъчен инсулт, мозъчна травма, мозъчен тумор или дегенеративно заболяване от рода на болестта на Алцхаймер и фронтотемпоралната деменция.

 

Афазията, възникнала вследствие прекаран мозъчносъдов инцидент или травма, обикновено възниква внезапно, докато при развитието на невродегенративен процес или мозъчен тумор развитието на нарушението обикновено е постепенно. Важни за локализацията на отговорното нарушение са т.нар. „съседски” знаци, в това число - отпадане на половината зрително поле, двигателни или сетивни нарушения, както и възможните съпътстващи акалкулия, апраксия, агнозия и др. висши корови функции.

 

Херпес симплекс енцефалитът също е възможна причина за възникване на нарушения в говора, особено когато те са придружени от температура, епилептични припадъци, главоболие и промяна в обичайното поведение.

 

Анамнезата за остро възникнало или хронично главоболие също насочва към изключване на потенциален неопластичен процес в мозъка.

 

Говорни нарушения, съпътствани с нарушения в паметта, поведението и справянето с ежедневните задачи са важен детайл, налагащ изследване в насока на невродегенеративен процес – болест на Алцхаймер или фронтотемпорална деменция.

 

Възрастта на пациента, началото и хода на развитие на нарушението, придружаващите заболявания и оплаквания са важни за насочване към евентуалния подлежащ процес.

 

Кои са формите на афазия?

Езиковите функции и изграждането на речта имат сложна организация. Нарушенията в говора могат да се класифицират най-общо като:

  • Нарушения в произнасянето на думите и съставянето на изречение – т.нар. експресивна афазия;
  • Нарушения във възприемането на чуждата реч – т.нар. рецептивна афазия;
  • Комбинация от двете по-горни нарушения – глобална афазия.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата и каква е прогнозата?

Диагнозата при състоянието на афазия се базира на началото и развитието на нарушението, наличието или не на съпътстващи нарушения, на невроизобразителните методи – скенер или ядрено-магнитен резонанс, както и на оценката от невропсихолог и логопед.

 

Прогнозата зависи от вида на подлежащата причина. В случаите, когато става дума за мозъчен инсулт възстанояването обикновено настъпва в рамките на няколко месеца, но зависи от възрастта на пациента, тежестта на инцидента и неговата локализация, както и от интензивността на проведената речева рехабилитация.