Абсанс пристъпите се причисляват към групата епилептичните припадъци с генерализирано начало, чиято основна характеристика е появата на епизоди на краткотрайна загуба на съзнанието, понякога съпроводено с втренчване. По-старото название на този тип припадъци е petit mal. Началото и краят на абсанс пристъпите настъпват внезапно, а самата им продължителност обикновено е няколко секунди. Именно краткотрайността на този тип припадъци е причина много често те да се възприемат като бълнуване и на тях да не се обърне сериозно внимание в продължение на месеци. Абсанс епилептичните пристъпи са по-често срещани в детска възраст.


Какво представляват абсансите?

Абсансите представляват епизоди на краткотрайно загубване на съзнанието или втренчване, взиране в пространството. Причисляват се към генерализираните епилептични пристъпи, при които абнормна електрическа активност настъпва в невроните и от двете мозъчни полукълба, по едно и също време.Познати са две форми на абсанс епилепсията, които имат известни различия помежду си. И двете форми обаче се характеризират с бързо настъпване на началото и краят им, както и кратка продължителност, което е причина често да се сметнат за временно помрачаване на съзнанието, по-скоро вследствие на липса на внимание или концентрация върху случващото се в момента.


Типични абсансни пристъпи

 • Най-честата форма на абсансната епилепсия;
 • Засегнатият внезапно спира своята дейност. Изглежда все едно се взира в пространството или гледа с „невиждащ” поглед;
 • Очните ябълки могат да се отклонят нагоре, придружено от трепкане на клепачите;
 • Продължителността обикновено е под 10 секунди.

Атипични абсансни пристъпи

 • Наричат се атипични, защото могат да продължат по-дълго време, имат по-бавно начало и край, и включват разнообразни симптоми;
 • Началото обикновено също е с втренчване в пространството или гледане с „празен” поглед;
 • Налице е промяна в мускулния тонус и движение например:

                 - Повтарящо се втренчване или окорване, което може да изглежда като трепкане на клепачите;

                 - Примляскване или дъвкателни движения;
                 - Протриване на пръстите или други движения с ръцете;

 • Продължителността обикновено е 20 секунди и повече.


Кои са най-често засегнати от абсанс епилептичните пристъпи?

Най-голяма е честотата на абсансите във възрастта между 4 и 14 години, но са описани случаи и в по-късна възраст.


Понякога са необходими месеци, дори години, за да се установи наличието на този вид епилепсия, поради краткотрайността на пристъпа и отдаването на поведението на липса на концентрация или внимание. Тъй като най-често за засегнати децата в ученическа възраст, обикновено първи сигнал за търсене на проблема е именно появата на трудности в училище.


Какво е характерно за абсансните пристъпи?

 • По време на пристъпа засегнатият не осъзнава какво се случва около него, например не осъзнава, ако някой му е задал въпрос;
 • Когато пристъпът настъпи по време на говор, речта внезапно спира, обикновено в средата на изречението, което изглежда като пауза за наблюдаващия;
 • Често, при детето, може да се наблюдават множество абсансни пристъпи, настъпващи един след друг;
 • Трудно е за наблюдаващия да оцени началото и края на пристъпа. Засегнатият по-скоро се възприема като временно объркан. 

Какво се случва след края на абсанса?

След приключването на абсанс пристъпа, засегнатият обикновено продължава своята дейност отпреди началото на припадъка. Често той е в пълно съзнание и способен да мисли ясно. Когато честотата и броят на пристъпите е висока обаче, детето може да няма представа за по-голяма част от случилото се в класната стая, за инструкциите на учителката, или неговата работа да се окаже недовършена.


Диагноза и лечение

Диагнозата се поставя след внимателно снета анамнеза и описание на пристъпите, както и след провеждане на електроенцефалографско изследване (ЕЕГ).


Лечението е с антиконвулсанти, като, на фона на терапията, при 7 от 10 деца се наблюдава спиране на пристъпите до 18-годишна възраст и преустановяване съответно на лечението. Тази вероятност е по-голяма при начало на абсансите преди 9-годишна възраст.