Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е едно от най-честите ендокринни нарушения при жените в репродуктивна възраст и причина за инфертилитет.  
 
Макар истинската генеза на заболяването да не е напълно изяснена, се счита, че в основата на синдрома лежи инсулиновата резистентност. В голяма степен тя е отговорна за затлъстяването, хиперандрогенемията, по-изразената склонност към хипертония и като цяло оформянето при тази група жени на по-рисков профил за сърдечно-съдови заболявания
 
Наднормено тегло и затлъстяване се наблюдава сред 30-50% от жените със синдром на поликистозните яйчници, като отлагането на мастна тъкан е предимно от андроиден тип, т.е. в областта на корема. 
 
При жените със СПЯ се наблюдава повишена честота на нарушения във въглехидратния метаболизъм. Честотата на захарния диабет тип 2 е 5-10 пъти по-голяма спрямо общата популация, особено при жени с данни за фамилна предразположеност.
 
  • 1. При всички жени със синдром на поликистозните яйчници се препоръчва провеждането на орален глюкозо-толерантен тест или изследване на гликиран хемоглобин, като скринингов метод при жени, нежелаещи провеждането на орален глюкозо-толерантен тест. Контролен скрининг се препоръчва на 3-5 години или по-често при наличие на клинични признаци за централно затлъстяване, покачване на телесното тегло или симптоми, типични за захарен диабет.
 
При жените със синдром на поликистозните яйчници е два до три пъти по-висок рискът от развитие на ендометриален карцином. Хроничната ановулация и хормоналните нарушения водят до повишаване на нивата на естрогените, които не могат да осъществят секреторна трансформация на ендометриума поради липса на прогестерон, необходим за това. В резултат от това се развива  хиперплазия на ендометриума, което повишава риска от малигнизация.
  • 2. Провеждането на рутинно ултразвуково изследване за оценка дебелината на ендометриума не се препоръчва като скринингов метод, но е необходимо всяко генитално кървене да бъде уточнено, вкл. и при появата на т.нар. „зацапвания”.
 
Жените с поликистоза на яйчниците имат повишен риск от компликации на бременността – поява на гестационен диабет, преждевременно раждане, прееклампсия, повишена неонатална смъртност.
  • 3. Преди планувана бременност да се определи индексът на телесната маса, артериално налягане, орален глюкозо-толерантен тест и да се направят корекция в начина на живот с цел коригиране на телесното тегло.
 
Инфертилитетът е един от най-честите симптоми при синдром на поликистозните яйчници. Причините може да се хроничните ановулаторни месечни цикли (т.е. протичащи без настъпване на овулация), ендометриалните промени и съпътстващият обезитет. Въперки това при до 75 % от заболелите жени може да се наблюдава спонтанно забременяване, като плодовитостта им е сходна с тази на здрави жени.
 
NEWS_MORE_BOX
 
  • 4. При жени със синдром на поликистозните яйчници и репродуктивни желания е уместно изследване на лутеалната фаза на менструалния цикъл (провеждане на ехография с цел откриване наличието или не на доминантен фоликул или настъпила овулация; измерване на прогестеронови нива във втората фаза на цикъла), както и търсене на други причини за инфертилитет, включително мъжки фактор.
 
Пациентките със синдром на поликистозните яйчници развиват по-често обструктивна сънна апнея (ОСА). Причините за това са свързани с хиперандрогенемията, затлъстяването и други неизвестни фактори. Дори след контрол на телесното тегло жените със синдрома показват 30 пъти по-висока честота на нарушено дишане по време на сън и 9 пъти по-голяма честота на дневна сънливост спрямо здрави жени.
  •  5. Необходимо е насочено търсене за симптоми на обструктивна сънна апнея, провеждане на полисомнографски запис и адекватно лечение.
  • 6. Жените със синдром на поликистозните яйчници и метаболитни рискови фактори следва да бъдат изследвани за чернодробна дисфункция чрез изследване на чернодробни трансаминази – при покачването им се препоръчва ехография на черен дроб и консултация с гастроентеролог.
 
Честотата на депресивните симптоми и клиничната депресия е по-висока при жените със синдром на поликистозните яйчници, като тя не зависи от степентта на затлъстяване, нивата на андрогените, наличието на хирзутизъм, акне и инфертилитет. По-чести сред тях са паник атаките, тревожните и хранителните разстройства.
  • 7. Необходимо е насочено изследване за депресия при тези пациентки и работа със съответни специалисти (психолози, психиатри).