Мозъчният инсулт е състояние на остро нарушение на мозъчното кръвообращение, при което мозъкът не получава необходимите за нормалното му функциониране кислород и глюкоза. Крайният резултат е загиване на милиони мозъчни клетки. Процесът на отмиране на мозъчни клетки е времезависим. Само една минута лишаване от кислород води до умирането на 1,9 милиона нервни клетки. Затова своевременното разпознаване на симптомите и набирането на спешна помощ са от изключително важно значение за крайната прогноза.

 

Причините за възникването на мозъчния инсулт са няколко. На-честите от тях са:


 • Формиране на тромб - най-често върху място с атеросклеротично променена стена на кръвоносния съд.
 • Емболизация – процес, при който тромб се откъсва от друго място в съдовата система и чрез кръвния поток попада и запушва мозъчна артерия. Такъв е механизмът на възникване на мозъчен инсулт при състояние на предсърдно мъждене, при което често се образуват тромби в сърдечните кухини и рязкото покачване на кръвното налягане може да стане причина за „изстрелване” на образувалия се тромб в кръвоносната система, в частност към съдовете „хранещи” мозъка.
 • Вазодистония - състояние, при което се наблюдава контрахиране на гладката мускулатура на съдовата стена и внезапно ограничаване на мозъчния кръвоток. Наблюдава се често след емболизация на съда, при която луменът на последния не е напълно запушен, но определени субстанцииотделящи се от тромбоцитите водят до контракция на мускулните клетки в съдовата стена. 
 • Хемодинамичен срив - рязко понижаване на кръвното налягане и намаляване на обема на циркулиращата кръв също са причина за исхемизиране на участъци от мозъчния паренхим.
 • Притискане на съдовата стена отвън - вследствие на туморен процес, абсцес или друго образувание също може да доведе до ограничаване на кръвотока в определена съдова зона.

Признаците на настъпващия мозъчен инсулт могат да бъдат многообразни, в зависимост от това коя част от съдовия басейн на мозъка е засегната. Най-често се засяга само едната половина на тялото – лявата или дясната.

 

Най-честите признаци на настъпващия мозъчен инсулт са:

 • Внезапна мускулна слабост на едната ръка, крак или цялата телесна половина. Рядко се засягат и четирите крайника;
 • Внезапна загуба на чувствителност или изтръпване в едната ръка, крак или цялата телесна половина;
 • Внезапна слабост на едната лицева половина с увисване на единия устния ъгъл. Болният не може да се усмихне, да покаже зъбите си, да издуе бузите си или да свирне с устни;
 • Нарушение в говора – възможно е забавяне на говора или неговото провлачване. Говорът може да стане неразбираем за околните. Възможно е говорът да стане напълно невъзможен, въпреки усилията на пациента;
 • Нарушение в зрението – често може да остане незабелязано, поради компенсацията на двете очи. Обикновено се наблюдава отпадане на периферното зрение за ляво или дясно зрително поле. Демонстрира се лесно при затваряне на едното око. Възможно е и напълно загубване на зрението. Нарушенията са в зависимост от засегнатия съдов басейн. Може да възникне двойно виждане, както и синдрома на Клод-Бернар-Хорнер – спадане на клепача, свиване на зеницата и „потъване” навътре на очната ябълка;
 • Внезапен световъртеж, гадене и повръщане – има значение, когато е придружен с други суспектни симптоми на мозъчен инсулт;
 • Внезапна обърканост, дезориентация в позната обстановка, неразпознаване на лица, предмети, части от тялото и др;
 • Внезапно нарушение на походката и координацията – когато е налице някой от по-горните симптоми диагнозата мозъчен инсулт е твърде вероятна; Внезапно затруднение в гълтането или фонацията на гласа;
 • Внезапно, много силно главоболие и др.

Кои са основните 6 неща, които да направите, когато се съмнявате, че вие или ваш близък преживява инсулт? 

 

1. Опитайте се или накарайте вашия близък да се усмихне или да покаже зъбите си – увисването на единия устен ъгъл и невъзможността за изпълнение на задачата е сигурен белег за парализа на едната лицева половина;

 

2.Опитайте се или накарайте вашия близък да повдигне еднакво високо двете си ръце – умората на едната ръка в рамките на 10 сек. е белег за настъпила монопареза или пареза в едната телесна половина;

 

3. Повторете или накарайте вашия близък да повтори една елементарна фраза, напр. "Тревата навън е зелена”– забавянето, провлачването или пълното неразбиране на повторената фраза е белег за възникнала дисфазия – нарушение в говора. Наблюдава се, когато е засегната доминантната мозъчна хемисфера;

NEWS_MORE_BOX

 

4. Ако при вас или вашия близък се наблюдава един от по-горните симптоми, веднага се обадете на тел.112;

 

5. Отбележете с максимално възможна точност времето, когато са започнали симптомите. Това има значение за последващото лечение;

 

6. Вземете всички документи, свързани с предишни болнични престои, както и рецептурна книжка, където е вписана настоящата ви терапия. От значение е най-вече провеждането към настоящия момент на антикоагулантна терапия, което би имало значение за последващото ви лечение.

 

Към настоящия момент най-надеждният метод за лечение на инсулт е интравенозната тромболиза. Провеждането и се осъществява в рамките на 4,5 часов интервал от началото на първите симптоми и след съблюдаване на съответните показания и противопоказания за извършването ѝ.