Ако стиснем юмрук, ще разберем големината на сърцето си. То обикновено тежи около 198 и 425 грама и функционира като помпа, която изтласква кръвта в мрежа от кръвоносните съдове, чиято обща дължина е над 96 000 километра.


Човешкото сърце се състои от четири отделения. Разглежда се на две половини, лява и дясна. Всяка половина се състои от предсърдие и камера. В дясната половина преминава венозната кръв, през лявата - чистата артериална. Венозната е кръвта, идваща от целия организъм, наситена с въглероден диоксид, пренасочена през сърцето към белите дробове. Артериалната е кръвта от белите дробове, която е обогатена с кислород и изтласкана от сърцето поема към всички части на тялото, за да снабди всяка клетка с кислород.

 

Това са най-популярните факти. А кои са петте, които не знаем за сърцето....


1. Ембрионалното сърце...
Сърцето на ембриона започва да се формира от 16. до 19. ден след началото на бременността и преминава през интересни промени, преди да се оформи като миниатюрен вариант на това на възрастния човек.


Сърцето на ембриона започва развитието си като малка тубичка, подобна на сърцето на златната рибка. При развитието си по-късно придобива форма, подобна на подкова. Скоро след това се развиват две отделения, подобно на сърцето на жабите. 


След време се появява още едно отделение – така то вече има форма, която напомня на сърцето на змия. Накрая се развива и последното отделение и сърцето вече придобива познатия ни вид.


 

Ембрионалното сърце започва да бие около двадесет и втория ден от бременността. Близо четири седмици по-късно вече е в състояние да поддържа циркулирането на кръвта.


2. Не се намира там, където си представяме
Когато искаме да „докоснем“ сърцето, повечето от нас допират длан върху лявата страна на гърдите си. Там обаче е мястото, където сърцето е изобразено на картините на Купидон.


Истината обаче е, че то се намира по средата на гърдите ни, зад гръдната кост, макар и с леко ляво разположение. Именно лявата страна на сърцето е отговорна за изпомпването на кръвта към всички части на тялото ни, може би затова лявата страна се и възприема за даващата ни живот.

Венозната кръв, от дясната половина на сърцето, която е насочена към белите дробове, се изтласква по-слабо. По-силната ударна вълна би могла да увреди деликатните тъкани на белите дробове.


Сърцето обаче формира мощен тласък за артериалната кръв, която следва да достигне и най-отдалечените части на организма и стигне за придвиждането на кръвта обратно през вените към дясното предсърдие.

 

Втора част на материала