Брадикинезия – забавеност на движенията, тремор в спокойно състояние на тялото и скованост са класическите симптоми на болестта на Паркинсон, въз основа на които се предприемат изследванията за поставяне на диагнозата в общия случай.

Днес медицинската общност фокусира вниманието си върху определянето на група признаци, по които може да се разпознае заболяването преди изявата на класическите му моторни прояви. Това според учените ще помогне за по-доброто проследяване на потенциални случаи и изучаване на причините за развитието на заболяването, което е в пряка връзка за намирането на профилактични терапии и започване на адекватното лечение на болестта в нейния най-ранен стадий.

Според научната общност процесът на спад на допамин дава индикации най-малкото 5 години преди проявата на класическите моторни симптоми. Те са по-нетипични за болестта и същевременно се срещат при голяма част от населението, което, по принцип, затруднява прогнозирането риска от Паркинсон.


На този етап се разглеждат 4 пре-моторни признака, които подаваме, с условието, че наличието им не означава непременно развитие на заболяването, а по-скоро е призив да се следи здравословното състояние внимателно и се реагира навременно при съмнения, като се търси компетентен специалист за консултация.

  • 1. Голям процент от развиващите Паркинсон, 60 – 100% от пациентите с диагноза, споделят за нарушаване на обонятелната функция от по-рано. При болест на Паркинсон се оказва, че една от първите засегнати мозъчни зони е тази, която отговаря за обонянието. Според данните от изследванията проблемите с обонянието започват най-малко 4 години преди изявата на класическите симптоми.
NEWS_MORE_BOX

 


  • 2. Проблеми, които са обичайни за пациентите с Паркинсон, са свързани с перисталтиката на червата. Тоест отново е засегнат мозъчен участък, който отговаря за тази функция на тялото. От едно изследване се предполага, че при хората, които на средна възраст страдат от запек, рискът от развитие на Паркинсон по-късно в живота е четири по-висок.

 

  • 3. Намира се следната корелация: 45% от хората с нарушения в поведение на REM съня развиват болест на Паркинсон или деменция заради увреждания на телцата на Леви в мозъка в срок от 11 – 12 години. Типични прояви при това разстройство са необичано бурните движения по време на сън - с ритане, удряне, хващане, които са потенциално опасни за интимния партньор, с когото се дели едно легло.

 

  • 4. Въпреки че са необходими още доказателства за потвърждаване на следното становище - в анамнезата при пациентите с Паркинсон може да се проследи проявена задълбочаваща се склонност към депресия, което не означава, че обратната връзка също е вярна: тоест по-голяма част от хората с Паркинсон страдат от депресия, но това не означава, че голяма част от хората, имали депресия, развиват тази болест.