Ракът – този толкова нежелан гост, може да навести всекиго по всяко време, млади и стари, бедни и богати... Той е една от водещите причини за смъртност в човешката популация днес, особено в развитите страни, където средната продължителност на живота е по-висока. С увеличаването на продължителността на живота и в по-слабо развитите страни, обаче, по-ниското качество на здравеопазването там също започва да проличава чрез нарастващата болестност и заболеваемост.

 

Раковите заболявания са огромно бреме за пациентите, техните семейства и обществото като цяло.


 

Какво знаем за рака?

 

1.  Известни са над 100 вида злокачествени заболявания, които могат да възникнат във всеки орган и тъкан.

 

2.  По данни на Световната здравна организация, през последните години смъртността от рак е около 8 милиона души на година, което съставлява около 13% от световната смъртност.

 

3.  Може би е донякъде учудващо, че 70% от смъртността от злокачествени заболявания е съсредоточена в страните с нисък и среден доход на глава от населението.

 

4.  Петте най-чести неоплазии при мъже, в глобален мащаб и низходящ ред на честотата, са: рак на белия дроб, на стомаха, на черния дроб, на дебелото черво и хранопровода.

 

5.   При жените статистиката изглежда по следния начин: най-чест е ракът на гърдата, следван от рака на белия дроб, стомаха, дебелото черво и маточната шийка. В някои развиващи се страни и региони, обаче, най-чест е ракът на маточната шийка.

 

6.  В България, по данни на Националния раков регистър за 2010 г., водещи по болестност при мъжете са ракът на белия дроб, простатата, дебелото черво и пикочния мехур, а при жените - на млечните жлези, матката и маточната шийка, дебелото черво и яйчниците. Отчита се тревожната тенденция на нарастване на заболеваемостта. 

 

7. Тютюнопушенето е най-податливият на превенция от всички рискови фактори. Счита се, че то е отговорно за 20 – 25% от фаталните леталитета при рак.

NEWS_MORE_BOX

 

8.  Една пета от всички злокачествени заболявания са предизвикани от хронични инфекции. Например някои щамове на човешкия папилома вирус предизвикват рак на маточната шийка, а инфекцията с вируса на хепатит В често води до рак на черния дроб.

 

9.  Повечето видове рак и най-вече тези с висока социална и икономическа значимост като рака на гърдата, маточната шийка и дебелото черво, могат да бъдат напълно излекувани, ако бъдат открити навреме.

 

10. Всеки пациент, нуждаещ се от облекчаване на физическата болка може да се радва на качествено по-добър живот, ако са налице качествени палиативни грижи (грижи за страданието на пациентите). Предоставянето им е по-скоро въпрос на организация в здравеопазването и средства, а не толкова на невъзможност на медицината да облекчи физическото страдание.

 

11.  Ако употребата на тютюн бъде прекратена, а консумацията на алкохол бъде сведена до маргинални количества, заболеваемостта от рак в световен мащаб ще спадне с 30%.