Устройството на пейсмейкъра не е кой знае колко сложно, но пък апаратчето върши чудеса. Наличието му все пак налага да се съобразяваме с него от време на време, но стига да имаме достатъчно информация за изкуствените кардиостимулатори, това не е проблем.


Към първа част на "10 въпроса за живота с пейсмейкър"


5. Кои са основните видове пейсмейкъри?Разпозпознаваме както еднокамерни, така и двукамерни апарати.


В първия случай имплатниран е един единствен електрод в дясната камера на сърцето (по-рядко в дясното предсърдие).


Във втория случай има и втори електрод в дясно предсърдие, който е свързан с този в камерата. Подобно устройство ни позволява максимално да се приближим до нормалната физиология на сърцето.


При основната част при изкуствените кардио стимулатори честотата на подаваните импулси за сърдечно съкращение е свързана с физическата активност на пациента. Това позволява повишаване на сърдечния ритъм, когато организмът се нуждае от по-голям приток на кръв при физически усилия.


6. Каква е трайността на батерията?

Съвременните кардиостимулатори гарантират 4 години безпроблемно съществуване. Въпреки това животът на литиевата батерия може да бъде и много по-дълъг. Нека си припомним устройството на пейсмейкъра – компютърен чип и батерия, затворени в херметическа кутийка и излизащи от тях електроди, насочени към сърцето.


Когато дойде момент за смяна на батерията, обикновено се налага да се подмени единствено кутийката, но не и електродите. Съответно и самата интервенция е много по-проста, отколкото първата при поставянето на пейсмейкъра (а и тя сама по себе си е достатъчно нетравматична за пациента).


7. Детектори за оръжие по летищата или тези за кражби в магазините – засичат ли  пейсмейкъра? И по-важното – пречат ли му?


Кутийките на изкуствените кардио стимулатори са изработени от титан. Този материал представлява много добър екран срещу основната част от електромагнитните интерференции. Имайки пред вид това, опасностите са много ограничени. Въпреки всичко тези инсталации за сигурност могат понякога да се намесят за кратко във функционирането на пейсмейкъра. Ето защо е за предпочитане, когато е възможно, да бъдат избягвани от хората с пейсмейкъри, или поне да не се остава за дълго в техния обсег.


8. Трябва ли да се вземат предпазни мерки при използването на мобилен телефон и други електронни устройства?


Носенето и употребата на мобилен телефон е напълно възможно. В името на сигурността е хубаво да се избягва да бъде поставян близо до изкуствения кардиостимулатор. Най-разумно е той да бъде носен от дясната страна на тялото (сърцето, съответно пейсмейкъра са отляво). Що се касае до домашните стационарни телефони, дори и тези без кабел – те не представляват никаква опасност.


Съвременните кардиостимулатори понасят без какъвто и да било проблем електромагнитните интерференции, излъчвания от микровълнови фурни, телевизорите и основната част от електрическите уреди, с изключение на модерните индукционни котлони. За по-сигурно е разумно хората с пейсмейкър да стоят по-надалеч от такива уреди, когато те са включени в електрическата мрежа.


Сърдечните проблеми не са гаранция, че няма да имаме и други такива. Ето защо, ако се наложи човек да бъде опериран, пейсмейкърът не е пречка за това. Важно е обаче електроножовете и електрокоагулаторите да са настрана от пейсмейкъра.


Към физиотерапията, както и литотрепсията (вълни за разрушаване на камъчета в бъбрека, уретерите или пикочния мехур), трябва да се подхожда с особено внимание.


9. Може ли да се спортува с пейсмейкър?


Преди да се започне каквато и да е физическа активност, извън нормалната ежедневна, е необходимо това да бъде съгласувано с кардиолога и трябва да подлежи на регулярно наблюдение. Най-често слаба до умерена физическа активност е по-скоро препоръчителна. Дори и в тези случаи е нужно да се изчака 1 до 2 месеца след поставяне на апарата. За сметка на това, спортовете свързани с високо травматичен риск (баскетбол, футбол, ръгби и други) са противопоказни. Рискът произлиза от това, че сондите на стимулатора могат да се разместят и увредят.


10. На какви допълнителни изследвания може да бъде подложен човек с пейсмейкър?

Бедата не идва сама и често хората с пейсмейкър имат и други придружаващи заболявания – диабет, злокачествени новообразувания, артрит и други, които налагат образни изследвания. Винаги информирайте медицинския персонал за това, че имате пейсмейкър.


Стандартният компютърен томограф (КАТ), пет скенер, сцинтиграфия и рентгенография могат да бъдат извършени без риск. Това не важи за ядрено-магнитния резонанс (ЯМР), при който има риск от влошаване в работата на пейсмейкъра.