Припадъци – неглижирани от едни или повод за сериозно притеснение за други. Най-правилният подход, разбира се, е разумният. Ето още 5 от най-важните въпроси, които да ни насочат как да реагираме. (Към първа част на материала)


6. Какви изследвания трябва да се направят в случай на синкоп?

В 30 до 40 % от случаите синкопите остават необяснени. С най-голям приоритет за лекаря е да установи дали се касае за синкоп със сърдечен произход или не, за да може да оцени риска. Първият тип – сърдечните, се открояват като значително по-притеснителни. Ето защо, настрана от прегледа, разговора и електрокардиограмата, е възможно при все още неизяснена диагноза и при увеличаващи риска фактори, лекарят да прибегне към допълнителни изследвания. Сред най-честите са:


 

  • Холтер – продължителен ЕКГ запис за 24 или 48 часа. Тъй като синкопите по природа са по-скоро непредвидими, това изследване не е достатъчно информативно в основната част от случаите.
  • Тилт тест – тест с наклон на тялото. При него се цели да се установи наличието на вазовагален синкоп при промяна в позицията на тялото.
  • Ендокавитарна електрокардиограма – тя се записва от вътрешността на сърцето с помощта на специални сонди с електроди. Това е високоспециализирано и инвазивно изследване, което е неуместно при пациенти с нормална ЕКГ находка, без кардиопатия. 
  • Ехокардиография – при съмнения за сърдечна патология, това изследване ни позволява да оценим помпената функция на сърцето, дебелината на миокарда в различните му части и много друга полезна информация, която би могла да ни насочи към диагнозата.


7. След синкоп – да търсим ли лекар?

Всеки случай на припадък не трябва да се подценява, дори и бързо да има възвръщане на съзнанието. Напротив, нужно е такъв човек в най-скорошни срокове да се свърже с личния си лекар.


Всъщност, синкопите са изключително чест проблем и множество хора въобще не се консултират за тях. Ако се касае за често повтарящи се синкопи, е задължително пациентът да се прегледа при своя личен лекар, както и при кардиолог, тъй като почти ¾ от рецидивиращите синкопи са със сърдечен произход.


8. Опасни ли са синкопите?

Непосредственият риск при припадъците произлиза от контекста, в който те се случват.


Ако засегнатият човек ходи или е изправен, е възможно да падне или да се нарани. Ако това се случи по време на шофиране, носи голяма опасност от транспортни инциденти. Ако е по време на плуване, има опасност от удавяне и т.н. Много от възрастните хора, пострадали при изгаряния, всъщност са получили синкопи при готвене или друга дейност, свързана с горещи предмети.


9. Как да реагираме в случай на припадък?

Ако самият вие сте жертва и усещате предвещаващи симптоми, трябва да останете спокоен и при възможност да седнете или легнете, и да повдигнете краката си на нивото на тялото.


Ако сте свидетел на припадък, уверете се, че засегнатият човек диша, отстранете го от пътя, ако е на улицата и останете с него докато възстанови съзнание. Ако е нужно, придружете го до лекар впоследствие. Ако не установите дишане, или не настъпи възстановяване на съзнанието, потърсете Спешна медицинска помощ по най-бързия начин и предприемете мерки за Първа помощ – сърдечен масаж и евентуално изкуствено дишане.


10. Инплантирано устройство за постоянен ЕКГ запис – има ли роля в диагностиката?

Въпреки, че традиционните методи позволяват да бъдат характеризирани основната част от синкопите, то някои от тях успяват „да избегнат“ точната диагноза. Дори те достигат до 50 % от припадъците при пациенти над 70-годишна възраст. Ако се подозира нарушение в сърдечния ритъм, или се изправяме пред рецидивиращи и необяснени синкопи, то инплантируемото устройство за постоянен ЕКГ запис е възможност за потвърждаване или изключване на ритъмно нарушение и за насочване на пациента към адекватно лечение.


С размерите на флашка, инплантацията на това устройство е проста и с ниска степен на инвазивност. След локална анестезия с разрез около 1 см то се поставя подкожно в предната част на гръдния кош. Някои  пациенти имат безсимптомни нарушения в сърдечния ритъм и такъв тип изследвания е единственият начин те да се установят.