1.  Раковите заболявания са водещата причина за смъртност по света. По данни на Световната здравна организация през 2008 г. те са причина за 7,6 милиона смъртни случая – 13% от световната смъртност през тази година.

 

2.  Канцерогените, т.е. факторите, които предизвикват злокачествено израждане на клетките, са три основни групи:


  • химични – азбест, арсен, катрани и други компоненти на цигарения дим;
  • физични – йонизираща радиация и ултравиолетови лъчи и
  • биологични – някои вируси и бактерии.

 

3.  30% от раковата смъртност е свързана с поведенчески и хранителни рискови фактори – висок индекс на телесната маса, т.е. затлъстяване, употреба на тютюневи изделия, алкохол, ниска физическа активност и недостатъчен прием на плодове и зеленчуци.

 

4.  Най-значим рисков фактор е тютюнопушенето, което е отговорно за 22% от раковата смъртност и 71% от смъртността при рак на белия дроб.

 

5.  Основни рискови фактори на работната среда са азбестът и йонизиращата радиация.

 

6.  Най-често срещаните злокачествени заболявания са различни при жени и мъже. Сумарно за двата пола смъртността е най-висока за рака на белия дроб - 1,37 милиона души през 2008 г., стомаха - 736 000, черния дроб - 695 000, дебелото черво - 608 000, гърдата - 458 000 и маточната шийка - 257 000.

NEWS_MORE_BOX

 

7.  20% от раковата смъртност се дължат на вирусни инфекции – хепатит В, С и човешкият папилома вирус са отговорни за голяма част от смъртността в страните с ниски доходи.

 

8.  70% от раковата смъртност е съсредоточена в страните със средни и ниски доходи.

 

9.  Прогнозите на СЗО са, че смъртността ще продължи да нараства. Очакванията на организацията са през 2030 г. по света от рак да умират около 13 милиона души на година.

 

10.  Повечето злокачествени заболявания са лечими, ако бъдат открити в ранен етап от развитието си.