Английското списание Ophthalmology публикува ново проучване проследяващо връзката между макулна дегенерация свързана с възрастта (МДСВ), катаракта, диабетна ретинопатия и рискът от развитие на деменция.

 

Други преминали проучвания проследяват и свързват същите зрителни нарушения с когнитивните. Вероятността за зрителни нарушения се повишава с напредването на възрастта, както и нарушения засягащи други органи и системи - диабет, високо кръвно налягане, инсулт, други сърдечносъдови заболявания и депресия, които са приети като рискови фактори за деменция.


 

Авторите на това проучване набавят своята информация от мащабна биомедицинска база данни и изследователски ресурс, съдържащ задълбочена генетична и здравна информация от половин милион участници във Великобритания - UK Biobank.

 

Анализът проследява данните на участници на възраст между 55 и 73 години включили се в периода от 2006 - 2010 година до сега 2021 година. От всички 12,364 човека са отбелязани 2,304 случая на деменция.

 

По време на проучването учените отбелязват повишаване в риска за развитие на деменция при хора, които в началото на включването си в базата данни не са имали офталмологични нарушения, но в последствие развиват такива. При пациенти с МДСВ рискът се покачил с 26%, при тези с катаракта - с 11%, а при диабетна ретинопатия - с 61%.

 

В началото на изследването всички участници са проверени за изминали заболявания като инфаркт, стенокардия, инсулт, високо кръвно налягане или диабет, също така им е направен преглед за различни депресивни състояния, тъй като това са рискови фактори за развитието на деменция.

 

Наличието на някое от тези нарушения, както и зрителните такива повишават риска от развитието на деменция, като той е най-голям при системно заболяване, комбинирано с диабетна ретинопатия.

 

В заключение авторите на проучването твърдят, че комбинацията от системно и зрително нарушение предполагат по-висок риск от този наблюдаван при отделните заболявания.

 

Въпреки това трябва да се има впредвид, че е възможно медицинските записи и регистрите на смъртта да не са обхванали всички случаи на деменция и че някои деменции, документирани по време на проследяването да са възникнали преди офталмологичното заболяване.

 

Източници:

https://www.news-medical.net/news/20210914/Eye-conditions-linked-to-increased-risk-of-dementia.aspx

https://bjo.bmj.com/content/early/2021/08/19/bjophthalmol-2021-319508