Прекомерното използване на антибиотици трябва да се ограничи, защото неправилната им употреба е основна причина за задълбочаващия се проблем с антибиотичната резистентност в Европа.

 

Това предупредиха здравните експерти от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). В поредица от научни статии те посочват, че появата и разпространението на все повече устойчиви на антибиотици бактерии се дължи главно на неправилното използване на антибиотици извън болниците.


 

Статиите, публикувани в изданието Journal of Antimicrobial Chemotherapy, са най-изчерпателното проучване на употребата на антибиотици в Европа, проведено от учени от Университета в Антверпен, Университета Хаселт, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в партньорство с експерти от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП).

 

Въпреки напредъка на отделни държави, като цяло не се наблюдава значителен спад в консумацията на антибиотици в общността.

 

В доклада се идентифицират редица области, в които употребата на антибиотици може да бъде подобрена. Данни на Европейската мрежа за надзор на консумацията на антимикробни средства сочат, че големите разлики в употребата на антибиотици сред страните от ЕС и ЕИП, установена за първи път през 1997 г., се запазва и през 2017 г.

 

Освен това се запазват и големите сезонни вариации, често свързани с неподходящата употреба на антибиотици при вирусни инфекции през зимния сезон. При пеницилините, най-често употребяваната група антибиотици в Европа, се наблюдава преход към пеницилин с все по-широк спектър на действие.

 

За хинолоните, чието приложение се следи от Световната здравна организация, сезонните вариации също се увеличават.

 

Качеството на употреба на антибиотици в общността намалява измерено чрез показатели като обща консумация, сезонни вариации, съотношението на антибиотиците с широк и тесен спектър и сезонните вариации на хинолоните.

 

Това са основните области, които представляват възможност за подобряване на употребата на антибиотици в Европа.

 

„Антибиотиците играят ключова роля в лечението на бактериалните инфекции. С течение на времето тяхната прекалена употреба и злоупотреба доведоха до антибиотична резистентност, голяма заплаха за общественото здраве, водеща до неуспешно лечение, увеличени разходи за здравеопазване и увеличена смъртност на пациенти с резистентни на антибиотици инфекции. Достоверната информация за употребата на антибиотици е основен ресурс в борбата с антибиотичната резистентност ”, посочват авторите на проучването.

 

В него са посочени и статистически инструменти, които да помогнат за оценка на регулаторните промени, информационните кампании и други държавни интервенции за подобряване на употребата на антибиотици в Европа.

 

Източници:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/less-and-more-appropriate-antibiotic-use-needed-reduce-antibiotic-resistance

https://academic.oup.com/jac/issue/76/Supplement_2

https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/surveillance-and-disease-data/database

https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/surveillance-and-disease-data/report-protocol