Хората, които употребяват хероин имат по-висока чувствителност към болка, дори и по време на приема, сочи ново проучване.

Специалисти обясняват, че чувствителността не изчезва дори при лечение с метадон или други опиати, използвани като метод за прекратяване на хероиновата зависимост.

За целта на проучването изследователи от калифорнийския университет оценяват степента на болка на 82 души, зависими от хероин, които се лекуват с помощта на метадон или бупренорфин.

Данните са сравнени с контролна група от доброволци, които са зависими от наркотични вещества, но не се лекуват.

Изследователският екип измерва прага на болка при двете групи с помощта на електрическа стимулация и студов тест. Той представлява поставяне на лед в ръката на доброволеца.

Резултатите показват, че и при двете групи прагът на болка е сравнително нисък, което означава, че дори и след прекратяване приема на хероин чувствителността към болка не се намалява.

Проучването е публикувано в The Journal of Pain.

Хероинът е полусинтетично производно на опиума и има силно пристрастяващ ефект. Той притежава най-жестоките абстинентни симптоми от всички наркотици и атакува централната нервна система.

 

Отказването от наркотика първоначално не е свързано с присъщите му качества и свойства, колкото с мисълта на потребителя, че трябва отново да се изправи срещу реалността.