Преглъщането не е толкова просто, колкото изглежда – целият процес включва над 30 мускула на устата и гърлото, както и осем от черепните нерви. Така че множествената склероза може да наруши нормалния процес и това да е видимо от момента, в който се поднесе храна към устата до момента, в който тя достигне стомаха.
 
Когато нервните импулси, които правят преглъщането възможно, не сработват правилно, се развива състоянието дисфагия. При нея храна може да попадне в дихателните пътища и да предизвика задавяне или задушаване. 
 
Възможно е, частици от храната да попаднат дори в белите дробове, като оставайки там твърде дълго, предизвикват аспирационна пневмония. Като всяка форма на пневмонията, това може да бъде опасно и животозастрашаващо състояние.
 
При забавяне на самия хранителен процес или затруднено преглъщане, при което приемът на течности е по-трудно от това на твърдите храни, наблюдава се често кашляте по време на хранене – се консултирайте с лекар. Според специалистите това може да са начални признаци на множествена склероза.
NEWS_MORE_BOX
 
При прегледа лекарят оценява способността за преглъщане чрез тест - видеофлуороскопия. Този тест проследява чрез рентген една хапка от твърда храна, докато се придвижва към стомаха. В зависимост от резултатите от теста, специалистът препоръчва или запознава с техники, които подобряват мускулната координация и подсигуряват безопасно поглъщане на храна. 
 
Затрудненото преглъщане не е задължително симптом на склероза, но е индикатор за сериозно нарушение, поради което не бива да се пренебрегва.