Затлъстяването е свързано с повишен риск от развитие на болест на Крон, показва проучване, публикувано в Clinical Gastroenterology & Hepatology. Затлъстяването е измерено чрез индекса на телесна маса - ИТМ. Рискът се отнася до болест на Крон, но не и до улцерозен колит, уточняват изследователите.

 

Екип от учени от Националната здравна служба на университетската болница в Норфолк и Норич в Обединеното кралство е провел обобщени анализи на данни от пет проспективни кохортни проучвания с валидирани антропометрични измервания за индекса на телесната маса, съотношението талия-ханш, както и други фактори за начина на живот, с цел да се изследва връзката между затлъстяването и риска от развитие на болест на Крон и улцерозен колит.


 

Изследователите са потвърдили 563 инцидентни случая на болест на Крон и 1047 инцидентни случая на улцерозен колит сред 601 009 участници след десетгодишно проследяване.

 

В сравнение с нормалния индекс на телесна маса, който е от 18,5 до <25 kg/m2, затлъстяването - с изходен интекс на телесна маса ≥30 kg/m2, се свързва с повишен риск от развитие на болест на Крон.

 

Всяко увеличение на индекса на телесна маса от 5 kg/m2 в ранна зряла възраст - възраст от 18 до 20 години е свързано със значително увеличение на риска от развитие на болест на Крон.

 

Увеличаването на съотношението между талията и ханша е свързано с повишен риск от болест на Крон, но връзката не е статистически значима.

 

Не са наблюдавани асоциации между параметрите за затлъстяване и риска от улцерозен колит.

 

Данните от проведените проучвания и анализи потвърждават, че нарастващият брой на случаи на затлъстяване сред световното население вероятно допринася и за нарастващата честота на случаи на болест на Крон в световен мащаб, поясняват учените.

 

Бъдещите проучвания трябва да се фокусират върху изследването на точните механизми, чрез които затлъстяването може да повлияе на етиопатогенезата на болестта на Крон.

 

Затлъстяването е заболяване, което в световен мащаб става все по-разпространено с всяка изминала година.

 

От своя страна, затлъстяването оказва негативно влияние върху цялостното здраве и състояние на пациентите и може да увеличи риска за развитието на много заболявания.

 

Референции:

https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(21)00720-5/fulltext