Използваният за скрининг тест за рак на простатата най-вероятно не дава точна информация що се касае за мъже с обезитет. В проучване сред 535 мъже е установено, че при наличие на затлъстяване нивото на Простатата Специфичния Антиген е по-ниско. Това се отразява и на стойностите му при наличие на патологична формация.

PSA се използва като ориентир за рака на простатата. Високите му бива изискват провеждането на допълнителни изследвания с цел потвърждаване или отхвърляне на диагнозата. Сравнително по-ниските стойности у мъже със затлъстяване могат да прикрият евентуално повишение. уени смятат, че този ефект се дължи на по-големият кръвен обем сред лица с обезитет, поради което настъпва 'разреждане'.

Данните от проучването, публикувано в Urology, дават повод за преоценяване ролята на хормона като скрининг маркер за заболяването и определяне на съответните на затлъстяването стойности.