Механизмът на устойчивост към хормоналната терапия, предназначена за лечение на рак на простатата, вече е установен.

 

Това откритие на международен изследователски екип, ръководен от Холандския онкологичен институт, отваря нови перспективи за лечение.


 

Противодействие на резистентността към хормоналната терапия

Ракът на простатата е вид тумор, който се развива под въздействието на хормони, предимно тестостерон.

 

Пациентите с метастатичен рак на простатата често получават антихормонална терапия, която инхибира сигнала, изпратен от тестостерона, който стимулира растежа на тумора.

 

Антихормоналната терапия може да държи рака на простатата под контрол, но след известно време ракът успява да избегне лечението.

 

Туморните клетки стават резистентни.

 

Всъщност, едно от основните предизвикателства днес е борбата срещу резистентността към хормоналната терапия.

 

Точният процес зад тази резистентност към хормоналната терапия досега беше неясен.

 

Протеините на вътрешния часовник намаляват ефектите от терапията

Холандският онкологичен институт е изследвал простатната тъкан на 56 пациенти с високорисков рак на простатата, на които е било назначено тримесечно антихормонално лечение преди хирургичната интервенция.

 

След тези три месеца тъканите им са били изследвани на ниво ДНК.

 

Установено е, че гените, поддържащи туморните клетки живи, въпреки лечението, внезапно са били контролирани от протеин, който обикновено регулира биологичните ритми.

 

Тези протеини на биологичния часовник поемат изцяло нова функция в туморните клетки в лицето на хормоналната терапия: те поддържат тези ракови клетки живи, въпреки лечението.

 

Обещаващи нови пътища за изследване

Много хормони се регулират от циркадния ритъм - биологичния часовник и фактори като съня, например, могат да повлияят на тяхното производство.

 

Следователно не е изненадващо, че циркадният ритъм влияе и че това представлява ново поле за изследвания.

 

Това откритие създава и нови възможности.

 

Сега целта е да се блокира този циркаден протеин, за да се увеличи допълнително чувствителността към антихормонална терапия в клетките на тумора на простатата.

 

Откритието е показало, че ще трябва да започне да се мисли извън рамките, когато става въпрос за намиране на нови средства за лечение на рак на простатата и тестване на лекарства, които влияят на протеините на биологичния часовник - терапия, целяща за повиши чувствителността към хормонална терапия.

 

Вече има няколко терапевтични подхода, които засягат циркадните протеини и те могат да бъдат комбинирани с антихормонални терапии.

 

Референции:

https://www.doctissimo.fr/sante/maladies/cancer/cancer-de-la-prostate/cancer-de-la-prostate-le-mecanisme-de-resistance-a-lhormonotherapie-decouvert/68b3a9_ar.html

https://doctissimo.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1158%2F2159-8290.CD-21-0576&ppref=https%3A%2F%2Fwww.doctissimo.fr%2F&currurl=https%3A%2F%2Fwww.doctissimo.fr%2Fsante%2Fmaladies%2Fcancer%2Fcancer-de-la-prostate%2Fcancer-de-la-prostate-le-mecanisme-de-resistance-a-lhormonotherapie-decouvert%2F68b3a9_ar.html