Когато приемат лекарства по време на астматичен пристъп, в дихателните пътища на пациентите с най-тежките форми на астма се синтезират вещества, които блокират действието на лечението.

 

Това показва изследване, в което учените от Rutgers си сътрудничат с Genentech, член на Roche Group.


 

В проучването, публикувано в Science Translational Medicine, учените са установили, че два различни растежни фактора - естествено срещащи се вещества, които стимулират клетъчният растеж и пролиферация - се активират в дихателните пътища на пациенти с тежка астма, докато вдишват кортикостероиди, използвани като спешно лечение по време на астматичен пристъп.

 

Откритието е важно, тъй като показва защо някои пациенти, при които се наблюдава тежка форма на астма, често имат най-малък успех с конвенционалното лечение.

 

Кортикостероидите, използвани за намаляване на отока и дразненето в дихателните пътища при пациенти с умерена астма, често не са ефективни в случаи на тежка астма.

 

Пациентите с тежка астма изпитват по-чести пристъпи на затруднения в дишането от останалите.

 

Изследователите са установили, че инхалаторните кортикостероиди при тежка астма насърчават секрецията на растежни фактори - фибробластен растежен фактор - FGF и гранулоцитен колониеобразуващ растежен фактор - G-CSF - в клетките на дихателните пътища, известни като епителни клетки.

 

Това обяснява защо пациентите с тежка астма не реагират на такава конвенционална терапия, поясняват учените.

 

Изследователите са сравнили проби от епителни клетки на бронхиалните дихателни пътища, които са били изложени на инхалаторни кортикостероиди и са били събрани от три различни групи:

  • Пациенти с тежка астма;
  • Пациенти с умерена астма;
  • Здрави доброволци.

Чрез провеждане на генетичен анализ, за ​​да се определи кои гени са били "включени" в бронхиалните дихателни пътища, учените са успели да установят, че растежните фактори на FGF и G-CSF са били експресирани само в клетките на пациентите с тежка астма.

 

Растежните фактори са важни за регулирането на различни клетъчни процеси.

 

В случай на астматичен пристъп при пациенти с тежка астма, растежните фактори, идентифицирани в клетките, които покриват дихателните пътища, действат директно срещу действието на кортикостероидите.

 

Резултатите от проучването предполагат, че различни клетъчни пътища функционират в клетките на пациенти с тежка астма, особено в тези клетки, които участват в процесите на възпаление.

 

В проучване при лабораторни модели, учените са установили, че ако блокират каскадата от химически вещества, които в крайна сметка задействат секретирането на растежните фактори, кортикостероидите ефективно ще противодействат на възпалението на дихателните пътища и дори ще предотвратят образуването на белези в тъканта.

 

Проучване е разкрило потенциален механизъм, който да обясни защо пациентите с тежка астма не реагират на конвенционалната терапия.

 

Ако се открият нови подходи към лечението, които пряко засягат този механизъм, може да се възстанови чувствителността към кортикостероидите и да се подобрят резултатите от лечението.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-05-scientists-long-standing-mystery-asthma-patients.html

https://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.abl8146