Лекарство, използвано при множествена склероза, потенциално може да се използва и за лечение при болестта на Алцхаймер. Лекарството възпира възпалението в нервните клетки в мозъка. Изследването на ефектите от лекарството служат за доказване на факта, че невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер имат тясна връзка с възпалителните процеси в мозъка.

 

Сходностите между множествената склероза и болестта на Алцхаймер започват от факта, че и двете заболявания засягат централната нервна система. Множествената склероза се характеризира със симптоми като мускулна слабост, изтръпване на лицето и крайниците и проблеми с придвижването. Напредването на болестта на Алцхаймер би могло да доведе до подобни проблеми, като засегнатите от болестта могат да загубят способността си да ходят или дори да стоят прави. 


 

Друга прилика между двете заболявания са когнитивните увреждания. Макар и те да са много по-видни при Алцхаймер, при множествената склероза също могат да се наблюдават симптоми като загуба на паметта и затруднения с говора. Предишно научно изследване установява, че при хората с множествена склероза има висок риск от някакъв вид деменция, като този риск е двойно по-висок при болестта на Алцхаймер.

 

Най-важното сходство между двете заболявания е начинът, по който те се изразяват в централната нервна система. При множествената склероза миелиновият слой около нервните клетки е засегнат и увреден, оголвайки невроните и увреждайки тяхната функция. Тази загуба на миелиновия слой се наблюдава и при болестта на Алцхаймер, като изследвания посочват възпалението вследствие на имунна реакция като потенциалната причина.

 

Това прави лекарството ponesimod възможно лечение и за множествена склероза, и за болест на Алцхаймер. Това лекарство се използва за лечение на множествена склероза и то инхибира определени пътища в клетките, чрез което предотвратява възпалението в мозъка. Възпалителните процеси в мозъка са свързани с определен вид клетки, наречени микроглиални клетки.  Микроглиалните клетки регулират възпалителните процеси в централната нервна система, и тяхното увреждане е свързано с невродегенеративни заболявания. 

 

При изследване на лекарството, учените от катедрата по физиология в Медицинския колеж към Университета на Кентъки откриват начина, по който то работи действа на мозъка при болестта на Алцаймер. Открити са значителни подобрения в когнитивната функция. Причината за това е, че лекарството намалява амилоидните плаки, или натрупвания на протеина амилоид, който може да увреди функцията на мозъка. Премахването на тези плаки подобрява способностите за концентрация и памет.

 

Използването на лекарство, предназначено за лечение на множествена склероза, за третиране на невродегенеративна болест като Алцхаймер, служи за доказването на връзката между двата типа заболявания и техния общ произход в имунната система. Овладяването на имунната система при такива заболявания може да е ключово при облекчаване на симптомите и предотвратявайки увреждането на централната нервна система.

 

Референции:
Harper, C. (2023, July 20) The S1P receptor 1 antagonist Ponesimod reduces TLR4-induced neuroinflammation and increases Aβ clearance in 5XFAD mice. Retrieved 2023, September 12 from https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104713