Ново глобално проучване разкрива, че всяка година над 4 млн. деца отключват астма в резултат на замърсения въздух. Това може би е добра причина настоящите норми за замърсяване да бъдат променени. Повечето случаи на астматични пристъпи при деца са от места с висока замърсеност на въздуха.

 

Според проучването Северна Корея и Китай са страните с най-мръсен въздух и съответно най-много случаи на астма при деца. Това е сериозна причина за незабавното прилагане на мерки по ограничаване на замърсяването.


 

Проучване, проведено от изследователи от университета Джордж Вашингтон, разглежда нивата на азотен диоксид като индикатор за замърсяване от трафика. Азотният оксид е само едно от съединенията, които замърсяват въздуха, другите са прахови частици, озон и въглероден оксид.

 

Заедно, тези замърсители имат пагубен ефект върху здравето – влошават състоянието на белите дробове, увеличават риска от развитие на астма и други белодробни болести.

 

Използвайки данните за замърсеността на въздуха в градовете и броя на случаите на детска астма, изследователите правят статистика на броя заболели деца в резултат на замърсяването на въздуха в 194 страни.

 

Страните с най-висок коефициент на заболели деца, дължащ се на замърсяването са Кувейт с 550 от 100 000 случаи, Обединените Арабски емирства с 460 от 100 000 случаи и Канада с 450 от 100 000 случаи.

 

Страните с най-много регистрирани случаи на детска астма в резултат на замърсяването са Китай – 760 000, Индия – 350 000, САЩ – 240 000, Индонезия – 160 000, Бразилия – 140 000.


Страните, в които е засечен най-замърсеният въздух, са и с най-висок коефициент на заболяваемост – Кувейт, Обединени Арабски емирства, Южна Корея и т.н. Случаите на детска астма в резултат на замърсяването, в световен мащаб, всъщност са много повече.

Но такава статистика не се води в страните от третия свят, където замърсяването също е значително.

 

СЗО отбелязва, че броят на децата, отключили астма, нараства много бързо след 1950 г. Правителствата на много страни започнаха кампании за намаляване на вредните емисии, защото ние сме тези, които трябва да се погрижим за средата, в която живеем.