Терапия от ново поколение, разработена фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim и биотехнологичната компания Zealand, дава надежда за по-ефективно лечение на затлъстяването и неалкохолния стеатохепатит (НАСХ).

 

Двете компании са пристъпили към втората фаза от клиничните изпитвания на нова молекула, за да се оцени нейната ефективност за овладяване на хронични проблеми с теглото и за подобряване на състоянието при НАСХ. 


 

Молекулата BI 456906 е преминала през клинично изпитване от фаза II през 2020 г., но при пациенти със захарен диабет тип 2.

 

Към момента се провеждат отделни клинични изпитвания от фаза II, свързани с двойния GLP-1/глюкагон рецепторен агонист BI 456906. Едното ще обхване възрастни хора с наднормено тегло или затлъстяване, а другото – възрастни хора с неалкохолен стеатохепатит.

 

Изпитваната молекула е първоначално лицензирана от името на компанията Zealand през 2011 г. и до момента е била включена в текущи проучвания от фаза II сред пациенти със захарен диабет тип 2.

 

Смята се, че прилагането на новата терапия веднъж седмично при хора със затлъстяване или НАСХ е възможно да помогне за предотвратяване на прогресирането до цироза в сравнение с наличните монотерапии с GLP-1 рецепторен агонисти.

 

 „Затлъстяването и НАСХ са области, в които медицинските нужди остават до голяма степен непокрити, поради ограничения брой одобрени терапии. Затлъстяването и НАСХ се свързват с недобро качество на живот и повишена смъртност”, посочва проф. Арун Санял, преподавател по физиология и молекулярна патология във Факултета по медицина, Вирджински университет.

 

Компанията Zealand има дългогодишен опит в разработването на нови лекарствени продукти на базата на пептиди, а Boehringer Ingelheim – в научно-изследователската дейност, свързана с нови терапии за кардиометаболитни заболявания.

 

Смята се, че новата терапия на двете компании има потенциала да доведе до по-голяма загуба на тегло чрез подобряване на метаболизма, както и да повлияе благоприятно състоянието при НАСХ, като намали прогресията на чернодробната стеатоза.

 

Информация за затлъстяването

 

Затлъстяването е хронично заболяване, за което е необходимо дългосрочно лечение. То е сред водещите фактори за развитие на няколко кардиометаболитни заболявания, като сърдечни заболявания, исхемичен инсулт, чернодробни заболявания, вкл. НАСХ и захарен диабет тип 2, както и за редица ракови заболявания.

 

От 1975 г. насам броят на хората със затлъстяване в целия свят се е увеличил почти тройно, като през 2016 г. почти 2 млрд. възрастни имат наднормено тегло.


Информация за неалкохолния стеатохепатит

 

Неалкохолният стеатохепатит (НАСХ) се причинява от натрупване на мазнини в черния дроб и представлява една от основните причини за чернодробна фиброза и цироза. Това е област с непосрещнати медицински потребности, тъй като към момента в нея липсват одобрени терапии. НАСХ е най-сериозната форма на неалкохолните мастни заболявания на черния дроб, които са най-честите заболявания на черния дроб в западните индустриализирани общества. Днес един на всеки четирима възрастни се предполага, че страда от неалкохолно мастно заболяване на черния дроб.