Щитовидната жлеза, намираща се в предната част на шията, е най-голямата жлеза с вътрешна секреция в човешкото тяло. Заболяванията й могат да се породят от различни фактори, да се проявят по различни начини и да имат различни последствия.

Най-често срещащите се заболявания на щитовидната жлеза са:

1. Базедова болест. Дължи се на хиперсекреция на щитовидните хормони Т3 и Т4. Това е хронично заболяване, основните симптоми на което са гуша, екзофталм (изпъкналост на очните ябълки), тахикардия, както и тремор и редукция на тегло. Повишени са серумните нива на Т3 и Т4, а е понижен TSH.

2. Токсичен аденом на щитовидната жлеза. Това е ограничен доброкачествен тумор, който секретира автономно щитовидни хормони, надхвърлящи нуждите на организма. Болестта протича по подобен на Базедовата болест начин, като доминират симптомите от страна на сърдечно-съдовата система (тахикардия, сърдечни ритъмни нарушения, пристъпите от предсърдно мъждене), както и проявите от страна на централната нервна система – депресия, възбуда или хиподинамия. Повишен е Т3, докато Т4 може да бъде понижен, нормален или повишен, при понижен TSH.

3. Гуша. Това е увеличение на щитовидната жлеза, обикновено без нарушение на нейните функции. Според разпространението се различават ендемична гуша (която се наблюдава в определени области и засяга по-голямата част от населението) и спорадична (която се наблюдава не в определени области, а е разпръсната между населението). Увеличаването на щитовидната жлеза може да доведе до притискане на съседни органи и това да причини различни оплаквания – задух, кашлица, затруднено гълтане, затруднено кръвообращение в главата. Ако се появи в детска възраст, може да доведе до физическо, психическо или полово изоставане.

4. Остър бактериален тиреоидит. Това е остро настъпващо възпаление на щитовидната жлеза, следствие на бактериална инфекция от близки до жлезата органи – устна кухина, сливици, зъбни абсцеси и др. На фона на септичното състояние – висока температура и влошено общо състояние, се установява силна болезненост в областта на щитовидната жлеза. Кожата върху жлезата е зачервена и топла, а самата жлеза е уплътнена и болезнена .

 

NEWS_MORE_BOX


5. Подостър грануломатозен тиреоидит. Заболяване, възникващо обикновено след вирусни инфекции на горни дихателни пътища, след морбили, грип, паротит и други. Основен диагностичен симптом са болка и повишена чувствителност на щитовидната жлеза – спонтанна и при напипване. Може да се наблюдава картина на преходна хиперсекреция на щитовидната жлеза, а по-късно – на хипосекреция.

6. Тиреоидит на Хашимото (хроничен лимфоцитарен тиреоидит). Представлява хронично възпаление на щитовидната жлеза с лимфоцитни и плазмоцитни инфилтрати, които могат да образуват и фоликули. Постепенно се разрушава жлезната тъкан, образува се фиброза, а накрая се стига до атрофия. Симптомите са отпадналост, тремор, безсъние, намалена дееспособност, суха, студена, люспеща се кожа.