Микрорганизмът принадлежи към род Yersinia, като други представители, които предизвикват заболявания при човека са Yersinia pestis (причинителят на чумата) и Yersinia pseudotuberculosis.


Микроорганизмът представлява Грам-отрицателна пръчица, която не образуват спори и капсула. Оптимална температура на развитие е 26-28 градуса. Основно значение за патогенните свойства на бактериите има тяхното прикрепване (адхезиране) към клетките на тънкото черво, като те преминават през неговата стена и достигат лимфните съдове и кръвообращението.


Инфекцията е повсеместно разпространена, като в раличните местности преобладават определени щамове. По този начин може да се разпознае дали инфекцията е внесена от друга държава.Yersinia enterocolitica преживява дълго време при попадане във вода, почва, хранителни продукти, като се рамножава в тях, но бързо загива при високи температури (при 100 градуса – за 1 минута). Използващите се в практиката дезинфектанти (най-често хлорни препарати) ги унищожават за няколко минути.


Yersinia enterocolitica причинява основно стомашно-чревни разстройства (гастроентерити), възпалителни промени в лигавицата на дебелото черво, но може да премине и в кръвообращението, откъдето достига до различни вътрешни органи - системни инфекции. При деца бактерията причинява т. нар. псевдоапендикуларен синдром – симптомите наподобяват възпаление на апендикса.


Свинете се разглеждат като главен резервоар на инфекцията. Водещ механизъм на заразяване е фекално-оралният път на предаване. Основно значение има консумацията на замърсени хранителни продукти - мляко и млечни изделия (сирене, кашкавал, сладолед, сметана), както и свинско месо.


NEWS_MORE_BOX


За лабораторна диагностика на заболяването се изследват изпражнения и кръв от болни и съмнителни за инфекцията, а при епидемиологични показания - хранителни продукти. Прави се култирелно изследване и при изолиране на причинител се назначава проба за антибиотична чувствителност.


Растящите колонии се характеризират с бавен растеж, поради което резултати от микробиологичната посявка се получават в рамките на няколко дни. За бърза диагностика могат да се използват и имунофлуоресцентните тестове.


При деца заболяването протича основно с гастроентерити, мезентериален лимфаденит. Във възрастта над 40-50 години често инфекцията води до проявата на моно- и полиартрити.