Един от най-честите и характерни симптоми на COVID-19 са нарушенията в обонянието, които могат да се превръщат в пълната му загуба.

 

При някои от пациентите - 44-64%, се наблюдава пълно възстановяване на обонятелната функция до две седмици след изминаването на тежка инфекция от SARS-CoV-2.


 

При някои обаче дори шест месеца след преминаването на болестта се наблюдават различни по тежест изменения в обонятелната си функция.

 

По-бавното възстановяване се среща по-често сред по-възрастните, като от голямо значение е и тежестта на самите нарушения.

 

Направено е проучване, което оценява нивата на хипосмия - понижено обоняние, и последващото възстановяване на пациентите.

 

От тях 36% изпитват много тежки нарушения, 31% - малко по-леки, 18% - лека и 14% нормална хипосмия. Само 2% от участниците в проучването съобщават за пълна загуба на обоняние и необходимос от лечение на аносмия.

 

Нормалните обонятелни функции на уастниците се възстановяват в различни етапи. При някои (57%) периода на нормализиране е по-кратък - един месец, при други (71%) - два месеца, а най-дългият отбелязан е след шест месеца (81%).

 

Включените в проучването попълват въпросник, чрез който правят самооценка на своята обонятелна функция на всеки 30 дни за период от шест месеца или до пълното им възстановяване.

 

Те са оценени с помощта на Clinical Global Impression (CGI) и тест за идентифициране на миризми, изготвен от Университета на Пенсилвания.

 

Clinical Global Impression измерва тежестта на хипосмията и последващото подобрение на обонянието. От друга страна пенсилванският тест представлява обективен тест с голяма променливост в дразнителя на обонятелните рецептори, които възприемат различните миризми.

 

Според получените резултати участниците са класифицирани в пет различни категории - нормосмия, лека хипосмия, умерена хипосмия, тежка хипосмия и аносмия.

 

По време на оценяването не им е предоставено специфично лечение и участниците са инструктирани да чакат и да наблюдават и съобщават за спонтанното възстановяване на своето обоняние.

 

Данните от проучването са събрани и съхранявани от защитено уеб-базирано приложение - Research Electronic Data Capture (REDCap) разработено от Вашингтонския университет.

 

При анализ на резултатите се забелязва, че вероятността за възстановяване на обонятелната функция се намалява с увеличаването на възрастта и тежестта на аносмията, в началото.

 

Направеното проучване е публикувано в medRxiv.

 

Източници:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.17.22270551v1