Активацията на имунната система на майчиния оргаризъм през бременността може да активира специфичен невронален механизъм, регулиращ функцията на транспортни РНК-молекули в мозъка на плода, предизвиквайки промени в протеостазата, твърдят учени от Харвардския университет.

 

Предишни проучвания сочат, че инфекции и възпаления при бременни жени могат да доведат до развитие на неврологични заболявания в плода. Доскоро не беше ясен молекулният метод, по който се случва това.


 

Транспортната РНК е едноверижна РНК-молекула, която пренася отделни аминокиселини и ги подрежда в полипептидни вериги под инструкциите на генетичния материал.

 

Протеостазата, още наричана протеинова хомеостаза, е група от процеси, регулиращи белтъците вътре и извън клетката, поддържайки тяхното здраве и предотвратявайки тяхната деградация.

 

Освен направените доказателства за увреждащите фактори на възпалението върху нервната система на плода, учените споделят, че, за да настъпят промените в развитието, е нужен специфичен цитокин (възпалителен медиатор), наречен Интерлевкин-17а.

 

Основната цел на новото проучване е откриване на клетъчните механизми, който възникват в централната нервна система на плода в отговор на възпалението на майчиния организъм.

 

В публикацията, направена в журнала Nature Neuroscience, учените обясняват как с помощта на едноклетъчно РНК-секвениране, те характеризират генната експресия на всички клетки в развиващата се нервна система.

 

Пред MedicalXpress екипът споделя, че се наблюдава значителна промяна в механизмите, които контролират транслацията на транспортната РНК – ефект, който е по значим при плод от мъжки пол.

 

В следващи опити става ясно, че избирателно се активира специфичен път във феталния мозък при излагане на плода на майчина имунна активност.

 

Пътят е познат като интегриран стрес отговор (ИСО) и има значение за регулацията на функциите на тРНК-молекулите. Вследствие на промяната, настъпва блок в синтезата на протеини. За активацията на ИСО във феталния мозък е нужен именно интерлевкин-17а.

 

Учените по различни начини проверяват дали блокирането на пътя води до промяна във фенотипа на поведението на засегнатия плод.

 

При спиране на механизма се наблюдава положителен резултат и подобряване на неврологичното състояние на изследвания модел. Блокирането на ИСО възвръща и баланса в коровата невронална активност.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2021-01-explores-effects-maternal-inflammation-fetal.html

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00762-9