Резистентността към антибиотици е една от най-страшните заплахи за световното здраве, хранителната безопасност и развитието според Световната здравна организация.

 

Ще се намери ли решение на този проблем чрез фаготерапията, която се състои в използването на вируси за борба срещу инфекциите? Това е идеята на проекта PHAG-ONE, който има за цел да изработи фаги, които представляват вируси-убийци на бактериите.


 

Този проект е част от всички 11 избрани проекти от Националната агенция по проучванията в направление на устойчивостта към антибиотици.

 

Проектът PHAG-ONE има за цел да изолира, тества, пречисти и произведе няколко видове фаги, увеличавайки двойно дейността си по проучванията.

 

Фагите са открити преди повече от сто години, те са способни да се прицелват към бактериите, да ги заразяват и разрушават, но са оставени настрана след откриването на антибиотиците, които се произвеждат и стандартизират много по-лесно.

 

Употребата на бактериофаги, главно върху кожата и рядко под формата на разтвори, макар и оставена на заден план, никога не е изчезвала напълно от болничните методи на лечение, особено в страните от бившия Източен блок, за лечение на пациенти, заразени с инфекции, които не се поддават на лечение с антибиотици.

 

Резистентността към антибиотици дава втори шанс на фагите и вниманието се насочва към терапията с живи организми, която е трудна за прилагане, както се е установило от европейския проект Phagoburn през 2018 г.

 

Идеята е била да се прилагат фаги под формата на външни компреси, които трудно се съхраняват, за лечение на инфектирани изгаряния.

 

Проектът PHAG-ONE е целял създаването на инжекционни разтвори, които са стабилни, лесни за съхранение и произвеждани според стриктни норми.

 

Производството на фагите не е достатъчно за решаване на проблемите със снабдяването, защото това са организмите, които са най-разпространи в природата и това е най-често срещаната форма на живот на планетата.

 

Учените от проекта PHAG-ONE предвиждат да търсят бъдещите фаги във водна среда, в градска или земеделска среда, за да разполагат с максимално разнообразни видове.

 

Ключов момент в проучването ще бъде прицелната терапия на три полирезистентни бактерии - Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli и тестването на различните фаги, за да се изберат само най-добрите и най-широкоспектърните.

 

Най-важният елемент от производството на фагите е пречистването, тъй като трябва да се елиминират изцяло остатъчните продукти и метаболитите от бактериите, което са позволили на фагите да се размножават в лабораторни условия, преди самите те да бъдат разрушени от фагите.

 

Необходими са десет милиарда фаги на милилитър за лечение при хората. Проектът PHAG-ONE изследва възможността за създаването на инжекционни разтвори под формата на флакони по 1 мл.

 

Източници:

www.lemonde.fr