Причинителите на хепатит А са разпространени повсеместно, но някои области се считат за ендемични – попадат в зоната на висока заболяемост (300 случая на 100 000 души). Други райони са със средна честота на срещане на инфекцията – 10-20 на 100 000 души, а трети са с ниска ендемичност – под 1 случай на 100 000 годишно. Нашата страна е сред регионите със средна ендемичност.


Случаите на инфектиране са най-често в детска възраст – между 5 и 14 години. Проучвания в няколко европейски страни и САЩ показват, че въвеждането на ваксината като рутинна в страни със заболяемост 20 случая на 100 000 души е не само полезно, но и икономически изгодно. Което означава, че за лечението на засегнатите биха се давали повече парични средства, отколкото вложените в провеждане на ваксинация.


Типичен пример е ситуацията в Израел, където след въвеждане на ваксината и постигане на имунизационен обхват над 90% се води до снижаване на заболяемостта от 50 случая на 100 000 души до 2,5 на 100 000.За момента ваксината в България е част от препоръчителните. Рискови групи са медицински персонал, работещи с хранителни-вкусовата индустрия, лица от организирани колективи (детски заведения, интернати и т. н.), наркомани, болни с хронични чернодробни заболявания и други.


Друга перпоръчителна ваксина, за която се водят дискусии за вкарването ѝ в имунизационния календар е ваксината срещу варицела. Анализът на заболяемостта от инфекцията в България за периода 1994-2013 показва, че тя е с много високо ниво и без данни за снижаване.


Използва се жива ваксина, която е включена в имунизационните програми на няколко европейски страни като Австрия, Чехия, Полша, Германия,  Испания, Италия, Гърция и други. При повечето от тях схемата за приложение е в два приема – съответно на 12-13 месеца и последваща реваксинация на 12 години. В някои страни се прилага реимунизация на 6-годишна възраст.


Ваксината може да се използва и за постекспозиционна профилактика (на контактните на болни с варицела). В този случай тя трябва да се приложи най-късно до 5-ти ден след предполагаемия контакт.


За превенцията на лица, които са с противопоказания за прилагане на ваксината, може да се използва специфичен варицела зостер имуноглобулин (VZIG), който е ефективен при прилагане до 10-ти ден след контакта.